Internationalisering binnen MBO Utrecht

De drie kernwaarden persoonlijk, ondernemend, ambitieus zijn het uitgangspunt van het Excellentieplan van MBO Utrecht. Internationalisering is een vorm van excellent onderwijs waar MBO Utrecht de komende jaren extra op inzet.

Door internationale activiteiten in Europa kunnen medewerkers en studenten hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Met extra kennis en vaardigheden leren ze beter communiceren, samenwerken en reflecteren op internationale vraagstukken. Dat gebeurt op dit moment bij enkele academies door het aanbieden van internationale stages (IBPV), uitwisselingen, masterclasses en studiereizen. Om dit meer te stimuleren, is MBO Utrecht in 2015 gestart met het opzetten van algemeen een internationaliseringsbeleid.


Ambitie
MBO Utrecht streeft ernaar dat elke student en medewerker per 1 augustus 2019 de kans krijgt om internationale leer- en werkervaring op te doen. Daarnaast bestaat de ambitie om per 1 augustus 2019 een duurzame relatie aan te gaan met minimaal drie internationale strategische partners.