Succesvol onderwijsaanbod voor kwetsbare jongeren

MBO-instellingen, vo-scholen en gemeentes regio Utrecht slaan handen ineen.

ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en Wellantcollege hebben gezamenlijk een compleet aanbod van Entree-opleidingen gerealiseerd voor kwetsbare jongeren uit de regio Utrecht. Dat geldt ook voor jongeren met multi-problematiek en andere speciale groepen.  Geen student tussen wal en schip is het motto. De Entree-opleiding is een beroepsgerichte vakopleiding, gericht op duurzame participatie op de arbeidsmarkt of doorstroom naar een vervolgvakopleiding. Aan beroepsvaardigheden en loopbaanleren wordt grote aandacht besteed. Ook het toeleverend onderwijs, zoals de praktijkscholen Seyster College, Baanbreker, Pouwer en Kranenburg evenals de VSO ‘s Kromme Rijn College, Beukenrode en Berg en Boschschool zijn intensief betrokken bij de Entree-opleidingen.

Co-creatie met partners
De samenwerking met partners is in deze samenwerking essentieel. De voornaamste partners rond kwetsbare jongeren zijn onderwijs (vmbo, VSO, PRO en mbo), gemeente(n) (Leerplicht en Werk & Inkomen) en bedrijfsleven. Bij de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken we naar een win-win-situatie: voor de jongeren zelf een praktijkgerichte opleiding en duurzaam werk. Voor de scholen een goede mogelijkheid om kwetsbare jongeren een goede voorbereiding te kunnen bieden op de arbeidsmarkt. Voor de bedrijven een kans om goed opgeleide jongeren te werven voor laaggeschoold werk.

Eén loket
Er is één gezicht voor Entree-opleidingen, waarbij duidelijk is welke specifieke trajecten de samenwerkende instellingen aanbieden.  Een team van intake- en begeleidingsspecialisten dat een goed beeld heeft van alle doelgroepen en mogelijkheden, zorgen voor de best passende opleiding op de meest geschikte onderwijsinstelling. Bij de intake worden ook deskundigen uit de branches betrokken.

Deel deze pagina: