Succesvolle samenwerking tussen Cals College en MBO Utrecht

Ondernemend talent

Persbericht

 

 

 

Verbeteren doorstroming vmbo naar mbo met pilotproject ‘Ondernemend talent’

Utrecht, 16 april 2014 – Wat houdt een commercieel/financieel economische mbo-opleiding in? Hoe stimuleer je studenten het beste uit zichzelf te halen? Deze insteek heeft het pilotproject ‘Ondernemend talent’, een intensieve samenwerking tussen het Cals College IJsselstein en MBO Utrecht. Doel is een betere doorstroming van vmbo naar mbo. Dinsdagavond 15 april werd de pilot afgerond met een eindpresentatie door de deelnemende scholieren.

Acht weken lang hebben vierdejaars vmbo-scholieren van het Cals College IJsselstein gewerkt aan het opzetten van een eigen bedrijfje. Hierbij werden ze begeleid door docenten van het Cals College en van MBO Utrecht. Als startkapitaal kregen ze € 100,-. Dinsdagavond 15 april presenteerden de jonge ondernemers hun ondernemingsplan en ervaringen aan een jury bestaande uit Adri van der Wind, voorzitter College van Bestuur MBO Utrecht, Rob Bijeman, directeur Cals College en Arie-Willem Bons, docent MBO Utrecht.

Rob Bijeman, directeur Cals College: ”In het vierde jaar besteden wij in ons lesprogramma veel aandacht aan vervolgopleidingen om onze scholieren goed voor te bereiden. De samenwerking met MBO Utrecht past goed in deze voorbereiding. Het geeft studenten een goed beeld wat het MBO inhoudt en wat je er later mee kunt.” Ook Adri van der Wind, voorzitter College van Bestuur MBO Utrecht, is enthousiast over de pilot en de samenwerking: “MBO Utrecht hecht veel waarde aan ondernemerschap in het onderwijs. Alle studenten maken in de beroepspraktijk van het bedrijfsleven kennis met ondernemerschap om te beoordelen of zij zich hierin verder bekwamen en ontwikkelen.”

Het enthousiasme van het Cals College en MBO Utrecht wordt gedeeld door de eindexamenleerlingen. Een van de scholieren: “Het was wel best zwaar want het moest in onze eigen tijd maar het was ook ontzettend leuk om op deze manier de theorie in de praktijk te brengen. Daarnaast was het ontzettend leerzaam.”

Om aan de pilot mee te mogen doen, moesten de scholieren voldoen aan een aantal  toelatingseisen en een goed onderbouwde motivatie schrijven. Als extra motivatie om het beste uit zichzelf te halen, is de afspraak gemaakt dat als er winst wordt gemaakt 75% naar de ondernemers gaat en 25% wordt overgemaakt aan een goed doel: Going Global.

Alle deelnemers aan dit project krijgen een certificaat en het plaatsingsrecht voor een intakegesprek bij de MHBO Academie. De MHBO Academie is een van de dertien academies van MBO Utrecht. Met deze opleiding worden studenten goed voorbereid op een snelle doorstroming naar het HBO doordat er lessen en methodes worden aangeboden uit het hbo-propedeusejaar

Het Cals College en MBO Utrecht hebben besloten om de samenwerking voort te zetten. Het project ‘Ondernemend talent’ krijgt in het studiejaar 2014-2015 een vervolg.

Over Cals College

Cals College IJsselstein biedt de afdelingen vmbo, havo en de onderbouw atheneum aan. Scholieren krijgen alle kansen om hun talenten te ontwikkelen. Ze  leren verder kijken dan hun eigen wereld. Er is extra uitdaging voor slimme leerlingen en extra begeleiding voor leerlingen die soms een steuntje kunnen gebruiken.

Over MBO Utrecht

MBO Utrecht is een hoogwaardige, kleinschalige interconfessionele organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs in Utrecht en omgeving. De focus ligt op de bovenkant van het mbo. MBO Utrecht besteed veel aandacht aan de ontwikkeling van ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor elkaar en burgerschap en wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten tot zelfbewuste professionals.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Deel deze pagina: