Talent Development Europe #1 (TDE#1)


Om het internationaliseringsproces te professionaliseren en borgen is MBO Utrecht is een duurzame samenwerking aangegaan met 5 Europese partnerscholen in Ierland (2), Estland, Cyprus en Zweden onder de naam ‘Talent Development Europe #1’, hierna TDE#1.

Om dit financieel mogelijk te maken heeft MBO Utrecht succesvol een Erasmus+ beurs aangevraagd voor mobiliteitsgelden voor zowel studenten als medewerkers zodat deze (een gedeelte van) hun reis-en verblijfskosten vergoed kunnen krijgen voor hun internationale ervaring.  

De looptijd van TDE#1 is 1 jaar, waarna opnieuw een aanvraag kan worden ingediend. Ook kunnen studenten en medewerkers zelf een geschikte organisatie aandragen vanuit hun eigen netwerk en in aanmerking komen voor subsidie. Het aantal beurzen is beperkt. Er zal bij elke aanvraag door middel van een ‘selection tool’ en ‘checklist’ worden bepaald of de beurs zal worden toegekend.

De volledige projectbeschrijving van TDE#1 is te vinden op de website van het Erasmus + programma.