Terugblik zomerschool MBO Utrecht: leerzaam en leuk!

In de zomervakantie je Nederlands, rekenen of Engels bijspijkeren? Dat hebben zo’n 60 studenten gedaan tijdens de zomerschool van MBO Utrecht. Zowel de studenten als de docenten zijn erg enthousiast over de opzet van de zomerschool en kijken terug op twee leerzame weken.

Eén van de deelnemende studenten is Annick Rodenboog (25 jaar) uit Veenendaal. Zij doet volgende week een toelatingstest bij MBO-instelling Zadkine in Rotterdam. ”Ik wilde beter voorbereid zijn op mijn toelatingstest. Daarom doe ik de vakken Engels en rekenen. Ik heb de afgelopen twee weken enorm veel geleerd. Wat fijn dat deze mogelijkheid er is. Als je extra begeleiding nodig hebt, moet je dit zeker doen.”

Ook Dylan Heldenbergh, docent Engels, is enthousiast: “We hebben er alles aan gedaan om de lessen zo leuk mogelijk te maken. In het begin was het even wennen, maar na drie dagen zat de sfeer er in de klassen goed in. Na enkele dagen zie je ook het zelfvertrouwen van de studenten groeien. Tijdens de zomerschool is er veel ruimte voor persoonlijke begeleiding en maatwerk. Die extra aandacht werkt!”

De vakken Nederlands, Engels en rekenen blijken vaker struikelvakken. Tevens moeten studenten vanaf 2015 – 2016 voldoen aan strengere exameneisen voor Nederlands en rekenen. Deze vakken zijn dan onderdeel van de landelijke zak-/slaagregeling en worden centraal geëxamineerd.

“Studenten die voor deze vakken extra hulp nodig hebben, kunnen zich aanmelden voor de zomerschool,” zegt Erik Bekkering, teammanager en portefeuillehouder taal- en rekenbeleid bij MBO Utrecht. “Dit geldt voor studenten die starten met een mbo-opleiding, studenten die al een aantal jaar een mbo-opleiding volgen of volwassenen die (weer) een opleiding willen gaan volgen. Aan de zomerschool nemen ook studenten deel die geen opleiding (gaan) volgen bij MBO Utrecht. Hiervoor hebben wij gekozen omdat wij de enige mbo-opleiding in de gemeente Utrecht zijn die een zomerschool aanbiedt. Ik vind dat een mooie invulling van onze maatschappelijke taak.”

Bij de Zomerschool krijgen de studenten doordeweeks les van 9.00 tot 16.30 uur. De programmaonderdelen zijn Nederlands, Engels en rekenen op niveau 3 en 4. Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname. Margreet Rookmaker, voorzitter van het College van Bestuur van MBO Utrecht, is zichtbaar trots tijdens de gezamenlijke uitreiking ervan: “Uitstijgen boven je eigen en andermans verwachtingen. En dat vrijwillig in de zomervakantie. Dit is excellentie!”

zomerschool 2015

Deel deze pagina: