Uniek: 100 Toptalenten uit de hele Utrechtse onderwijsketen bezoeken Utrechtse Topbedrijven.

Utrecht, 3 maart 2015

Talent Meets Top organiseert de tweede Businessday en brengt 100 gemotiveerde studenten van zowel het MBO, HBO en Wo in contact met Utrechtse topbedrijven. Van MBO Utrecht zullen hier 35 studenten aan deelnemen.

Donderdagmiddag 5 maart vertrekken de studenten per bus vanaf de Jaarbeurs naar de bedrijven. Eind van de middag vindt eveneens in de Jaarbeurs de plenaire terugkoppeling plaats, waarbij niet alleen de studenten maar ook de vertegenwoordigers van de bedrijven, overheid en onderwijs aanwezig zijn.

Aankomend jong talent uit de hele onderwijsketen met als studierichting ICT en economie, krijgt de unieke kans om in gesprek te gaan met werknemers van bedrijven en overheidsinstellingen. Een laagdrempelige en informele manier om te voelen en te ervaren wat bepaalde beroepen inhouden en welke mogelijkheden studenten straks hebben op de arbeidsmarkt. Andersom een kans voor werkgevers om te ervaren wat de gemotiveerde student in huis heeft en te bekijken of hun organisatie aansluit bij de verwachtingen van de werknemer van de toekomst. Bedrijven en studenten bouwen al in een vroeg stadium, nog voordat de studenten zijn afgestudeerd, een interessant netwerk op, wat de kans op de juiste match vergroot.

Deelnemers Talent Meets Top
Baker Tilly Berk, Capgemini, gemeente Utrecht, KPMG, provincie Utrecht, Rabobank Utrecht. Vanuit het onderwijs doen mee MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht.

Talent Meets Top is een platform voor Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt
Talent Meets Top zorgt voor direct contact tussen mensen uit het onderwijs, bedrijfsleven, overheid en studenten uit de hele onderwijsketen (MBO-niveau 4, HBO en WO). Met als doel studenten bewust te maken van een juiste studiekeuze die aansluit op de arbeidsmarkt en straks meer kans op werk. Dit platform brengt vraag en aanbod vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs bij elkaar. Voor meer informatie: www.talentmeetstop.nl

TalentmeetsTop

Deel deze pagina: