Utrechtse partners laten mbo-studenten proeven aan hoger onderwijs

Hogeschool Utrecht start vandaag samen met vijf middelbare beroepsopleidingen in de regio Utrecht een pilot voor een programma dat mbo-studenten voorbereidt op het hoger onderwijs in het economische domein. De onderwijspartners hebben dit voorbereidingsprogramma ontwikkeld om het studiesucces na doorstroom van mbo-studenten naar het hoger onderwijs te bevorderen. Het betreft de middelbare beroepsopleidingen ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, ROC A12 en het MBO College Hilversum van ROC van Amsterdam. Aan de pilot nemen 25 studenten deel, afkomstig uit de deelnemende middelbare beroepsopleidingen.

Het voorbereidingsprogramma is bedoeld voor mbo-studenten in het examenjaar met de ambitie om hun kennis te verdiepen en hun vaardigheden uit te breiden. Door het volgen van dit programma kunnen mbo-studenten kennis maken met en zich voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs. Het programma bestaat uit een combinatie van theorielessen en praktijkonderwijs. Zo worden studievaardigheden getraind, wordt er projectmatig gewerkt en leren de deelnemers reflecteren op hun eigen werk. De lessen zijn een keer per week – meestal bij Hogeschool Utrecht – in individueel- en groepsverband.

Met de ervaringen van de pilot wordt dit voorbereidingsprogramma voor het economische domein op het hbo vanaf het studiejaar 2016-2017 ingevoerd als keuzedeel op de vijf middelbare beroepsopleidingen. Deelnemers aan de pilot ontvangen bij succesvolle afronding een bewijs van deelname. Na invoering van het voorbereidingsprogramma wordt het behaalde resultaat vermeld op het mbo-diploma.

Bron: Hogeschool Utrecht

Deel deze pagina: