Veelgestelde vragen coronavirus

De verspreiding van het coronavirus roept vragen op. Onderstaand vind je de meest gestelde vragen over hoe wij omgaan met het coronavirus. De adviezen van het RIVM zijn leidend voor onze gemaakte keuzes.

Onderwijs bij MBO Utrecht

Update 14 juli

Op 13 augustus is een persconferentie gepland van het kabinet. Op dat moment horen wij hoe ons onderwijs er vanaf september uit gaat zien. We bereiden ons voor op twee scenario’s (met/zonder afstand). In de week van 16 augustus passen we deze pagina aan, op basis van de actuele informatie die we dan hebben.

Extra maatregelen MBO Utrecht

Laatste update 24 februari 12.00 uur 

 • Welke maatregelen neemt MBO Utrecht rondom voorkomen besmetting?

  Heel veel! Veiligheid en gezondheid van studenten en medewerkers vinden we belangrijk. Bij binnenkomst op elke locatie vragen we je gebruik te maken van desinfecterende middelen. We hebben looproutes gemaakt en in een ruimte mogen er niet te veel studenten tegelijk aanwezig zijn.

  Natuurlijk wordt er ook goed en vaak schoongemaakt. Iedereen bij MBO Utrecht moet anderhalve meter afstand houden en daarnaast geldt een mondkapjesplicht in de openbare ruimtes. (entree, gangen, trappen en toiletten)

  Ook vinden alle activiteiten zo veel mogelijk plaats in hetzelfde lokaal. Om het verkeer in de gangen te beperken, zijn onze kantines dicht en houden we de pauzes in de lokalen. Rookpauzes zijn niet toegestaan. Als de lessen afgelopen zijn, is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk naar huis gaat en niet blijft hangen in en rond onze gebouwen.

 • Hoe gaat MBO Utrecht om met de anderhalvemeterregel?

  In het mbo geldt dat iedereen afstand moet houden, ook onze studenten die jonger zijn dan 18 jaar.

 • Waarom heeft MBO Utrecht een mondkapjesplicht in de openbare ruimtes?

  Omdat onze gangen op een aantal locaties te smal zijn om de anderhalve meter te kunnen waarborgen, geldt voor alle locaties een mondkapjesplicht in de openbare ruimtes (entree, gangen, toiletten, trappenhuizen). In de lokalen hoeven geen mondkapjes gebruikt te worden.

 • Op basis van welke adviezen neemt MBO Utrecht maatregelen?

  MBO Utrecht neemt beslissingen op basis van de adviezen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en de lokale GGD. In sommige gevallen nemen we aanvullende maatregelen als we denken dat dit een veiligere onderwijsomgeving oplevert voor onze studenten.

 • Hoe zit het met de ventilatie in de gebouwen?

  Bij MBO Utrecht hebben we een inventarisatie gedaan bij onze luchtverversingssystemen in onze gebouwen. Alle systemen voldoen aan de nieuwe regels in het bouwbesluit. We monitoren onze systemen regelmatig en zorgvuldig en laten ons daarbij extern adviseren.

 • Hoe informeert MBO Utrecht haar studenten en medewerkers?

  Wij sturen regelmatig updates naar studenten, hun ouders en onze medewerkers via de gebruikelijke kanalen (e-mail en intranet).

  Bent u ouders/verzorger van een student bij ons op school? En heeft u nog geen mail van ons gehad? Laat dan in dit formulier uw gegevens achter.