Veelgestelde vragen coronavirus

De verspreiding van het coronavirus roept vragen op. Onderstaand vind je de meest gestelde vragen over hoe wij omgaan met het coronavirus. De adviezen van het RIVM zijn leidend voor onze gemaakte keuzes.

Onderwijs bij MBO Utrecht

Laatste update 11 september 11.00 uur

We zijn blij dat we na de zomervakantie weer deels les kunnen geven op onze locaties. Je bent van harte welkom! We houden hierbij rekening met de richtlijnen vanuit het RIVM, waaronder het houden van afstand en een mondkapjesplicht in onze openbare ruimtes.

Onze lessen zullen voor een deel online zijn en voor een deel op school, omdat we maar een beperkte capaciteit van onze gebouwen kunnen gebruiken. Op www.mboutrecht.nl/startschooljaar vind je heel veel informatie over de start van het schooljaar met name voor eerstejaars studenten. Via je opleiding word je geïnformeerd over je rooster en de manier waarop voor jou het onderwijs gaat plaatsvinden.

Hieronder hebben we alvast een aantal vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

 • Gaat de introductie voor eerstejaars door?

  We organiseren introductieactiviteiten omdat we het heel belangrijk vinden dat je de school en je klasgenoten leert kennen. De introductieactiviteiten zijn dit jaar kleinschalig van aard, gericht op kennismaking van studenten en docenten en binnen de kaders die zijn gesteld door de Veiligheidsregio Utrecht.

  Alle informatie over de start van het schooljaar vind je op www.mboutrecht.nl/startschooljaar. Daar vind je als eerstejaars alle informatie over de introductie, leermiddelen, de eerste lesweek en de coronamaatregelen. Tijdens de introductieweek krijg je meer informatie over je rooster en hoe je lesweken eruit gaan zien.

 • Wanneer krijg ik mijn rooster?

  Studeer je al bij MBO Utrecht? Via je opleiding hoor je hoe jouw start eruit ziet. Vanaf maandag 31 augustus rekenen we erop dat je beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten.

 • Ga ik elke dag naar school?

  MBO Utrecht biedt onderwijs in verschillende vormen: individueel of in een groep op school voor (praktijk)lessen gecombineerd met online onderwijs. Daarvoor gebruiken we Microsoft Teams. Hoe dat er per week voor jou uitziet hoor je van je eigen opleiding.

 • Wat zijn de lestijden op school?

  We volgen de adviezen van de overheid en geven verschillende groepen studenten op verschillende momenten les op school, in blokken. Zo spreiden we het aantal studenten dat (voornamelijk via openbaar vervoer) bij ons in de gebouwen is.

 • Met hoeveel klasgenoten zit ik in de klas?

  We zorgen ervoor dat het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Dat betekent dat we per ruimte hebben berekend hoeveel studenten er tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. De groepen op school worden een stuk kleiner.

 • Ik behoor tot een risicogroep, mag ik dan naar school?

  Als je tot een risicogroep behoort, ga dan in overleg met je SLB’er (mentor) om te kijken wat voor jou mogelijk en haalbaar is.

 • Ik heb hulp of ondersteuning nodig, waar kan ik die krijgen?

  Het kan zijn dat deze situatie voor jou niet prettig voelt en je er alleen niet meer uit komt. Geef dat aan bij je slb’er. Je kan ook een kijkje nemen op Check it MBOU. Daar vind je informatie en kun je direct contact opnemen met mensen van studentendienstverlening.

 • Wanneer mag ik niet naar school komen?

  Alleen samen houden we corona onder controle. We vragen alle studenten en medewerkers om alleen naar school te komen als ze klachtenvrij zijn. Heb je (verkoudheids)klachten of koorts? Kom dan niet naar school en laat je testen. Als de uitslag negatief is én je bent klachtenvrij mag je weer naar school komen. Is de uitslag positief? Meld dit zo snel mogelijk bij je SLB-er.

  Ben jij in een oranje risicogebied op vakantie geweest? Dan verwachten we dat je vanaf thuiskomst 10 dagen in quarantaine gaat. Uiteraard geldt dit ook wanneer je in quarantaine moet blijven vanwege een zieke huisgenoot.

  Neem in alle gevallen zo snel mogelijk contact op met je SLB-er om te bespreken op welke manier je aan het onderwijs kunt deelnemen.

 • Wat als je zelf corona hebt?

  Als je positief getest bent op corona meld je dat direct bij je SLB-er. Jullie maken dan afspraken over de manier waarop je thuis kunt studeren. Daarnaast volg je goed de aanwijzingen van de GGD op.

 • Wat doen wij als iemand in jouw klas positief is getest?

  Via de mail informeren we jou, jouw ouders en de betrokken medewerkers dat iemand in de klas positief is getest. We vragen iedereen in de klas om alert te zijn op klachten. En we vragen de betreffende student om klasgenoten persoonlijk te informeren als hij/zij denkt dat afstand houden toch niet gelukt is buiten de les. Wij gaan ervan uit dat het risico op besmetting in de school laag is, immers, we houden afstand en waar dat niet kan gebruiken we een mondkapje. Onderwijs op school gaat gewoon door, daarmee volgen we het advies van de GGD. Als dat advies verandert, nemen we een ander besluit.

 • Wat doe je als je contact hebt gehad met iemand die nu corona blijkt te hebben?

  Je blijft thuis als je:

  • Huisgenoot bent van deze persoon
  • Langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter afstand van deze persoon bent geweest
  • Je klachten hebt

  In andere gevallen mag je gewoon naar school komen.

Extra maatregelen MBO Utrecht

Laatste update 26 augustus 12.00 uur 

 • Welke maatregelen neemt MBO Utrecht rondom voorkomen besmetting?

  Heel veel! Veiligheid en gezondheid van studenten en medewerkers vinden we belangrijk. Bij binnenkomst op elke locatie vragen we je gebruik te maken van desinfecterende middelen. We hebben looproutes gemaakt en in een ruimte mogen er niet te veel studenten tegelijk aanwezig zijn.

  Natuurlijk wordt er ook goed en vaak schoongemaakt. Iedereen bij MBO Utrecht moet anderhalve meter afstand houden en daarnaast geldt een mondkapjesplicht in de openbare ruimtes. (entree, gangen, trappen en toiletten)

  Ook vinden alle activiteiten zo veel mogelijk plaats in hetzelfde lokaal. Om het verkeer in de gangen te beperken, zijn onze kantines dicht en houden we de pauzes in de lokalen. Rookpauzes zijn niet toegestaan. Als de lessen afgelopen zijn, is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk naar huis gaat en niet blijft hangen in en rond onze gebouwen.

 • Hoe gaat MBO Utrecht om met de anderhalvemeterregel?

  In het mbo geldt dat iedereen afstand moet houden, ook onze studenten die jonger zijn dan 18 jaar.

 • Waarom heeft MBO Utrecht een mondkapjesplicht in de openbare ruimtes?

  Omdat onze gangen op een aantal locaties te smal zijn om de anderhalve meter te kunnen waarborgen, geldt voor alle locaties een mondkapjesplicht in de openbare ruimtes (entree, gangen, toiletten, trappenhuizen). In de lokalen hoeven geen mondkapjes gebruikt te worden.

 • Op basis van welke adviezen neemt MBO Utrecht maatregelen?

  MBO Utrecht neemt beslissingen op basis van de adviezen van de overheid, de richtlijnen van het RIVM en de lokale GGD. In sommige gevallen nemen we aanvullende maatregelen als we denken dat dit een veiligere onderwijsomgeving oplevert voor onze studenten.

 • Hoe zit het met de ventilatie in de gebouwen?

  Bij MBO Utrecht hebben we een inventarisatie gedaan bij onze luchtverversingssystemen in onze gebouwen. Alle systemen voldoen aan de nieuwe regels in het bouwbesluit. We monitoren onze systemen regelmatig en zorgvuldig en laten ons daarbij extern adviseren.

 • Hoe informeert MBO Utrecht haar studenten en medewerkers?

  Wij sturen regelmatig updates naar studenten, hun ouders en onze medewerkers via de gebruikelijke kanalen (e-mail en intranet).

  Bent u ouders/verzorger van een student bij ons op school? En heeft de afgelopen weken geen e-mail van ons gehad? Laat dan in dit formulier uw gegevens achter.