Beroepspraktijkvorming

De beroepspraktijkvorming (BPV, zoals stage wordt genoemd) is een belangrijk onderdeel van alle opleidingen. Hoeveel BPV je moet volgen tijdens de opleiding is afhankelijk van je gekozen opleiding en niveau. Een BOL-opleiding is een combinatie van theorielessen op school en praktijkervaring opdoen tijdens een stage. Volg je een BBL-opleiding, dan ga je een dag per week naar school en werk je vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf waar je in de praktijk wordt opgeleid voor het beroep.

Tijdens de BPV leer je als student het bedrijfsleven in al zijn aspecten kennen en kun je je kennis en vaardigheden in de praktijk brengen. Voor elke stage wordt een Praktijkovereenkomst (POK) opgesteld. Dit is een overeenkomst tussen jou, het leerbedrijf en MBO Utrecht, waarin de afspraken zijn vastgelegd.

MBO Utrecht nodigt regelmatig vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit als gastdocent. Zij beschikken namelijk over gespecialiseerde kennis en kunnen aangeven welke eisen het bedrijfsleven aan de student stelt. Ook organiseert MBO Utrecht excursies naar bedrijven en gaat een aantal docenten bij bedrijven op stage, zodat studenten en docenten zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat .

Het begeleiden van de BPV

Bij de BPV-begeleiding zijn drie personen betrokken: de praktijkopleider, de docent en de BPV-consulent. Hieronder staat beschreven wat ieders taak en verantwoordelijkheid is tijdens de BPV-periode.

De praktijkopleider

De praktijkopleider is namens de BPV-organisatie de directe leidinggevende van de student en is voor het MBO Utrecht het aanspreekpunt namens de BPV-organisatie. Een BPV-bedrijf moet altijd een erkenning hebben van het kenniscentrum. Erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl

De docent

De docent verzorgt de lessen op school en zorgt ervoor dat de praktijkopdrachten bij het BPV-bedrijf uitvoerbaar zijn.

De BPV-consulent

De BPV-consulent is namens het MBO Utrecht aanspreekpunt voor de praktijkopleiders en is verantwoordelijk voor de begeleiding van de student bij het leerbedrijf. Voor algemene vragen over de organisatie van de BPV kan de praktijkopleider contact opnemen met het betreffende BPV-bureau.

Handige websites:

Voor meer informatie over stage mogelijkheden, kun je contact opnemen met: MBO Utrecht: (030-281 51 30).