Wat is de datum van uitschrijven indien ik mijn diploma heb behaald?

Het moment waarop je je laatste onderwijsactiviteit (bijvoorbeeld een theorie- of praktijktoets) voor een diploma behaalt, is niet de officiële einddatum van de opleiding. Er moeten namelijk nog veel zaken worden geregeld voordat je diploma officieel is vastgesteld.

Bijvoorbeeld de officiële aanvraag van een diploma en het vaststellen van het diploma door de examencommissie. Het onderwijsteam en de examencommissie bepalen vooraf per schooljaar de data waarop het diploma kan worden vastgesteld, de zogeheten vaststellingsdata. De vaststellingsdatum is tevens de officiële datum van uitschrijving. Die dien je ook bij DUO aan te geven voor het stopzetten van studiefinanciering en je studentenreisproduct.

Meer informatie hierover vind je op www.duo.nl