Wat is een mbo-opleiding? Welke niveaus zijn er?

Leren op je eigen niveau

MBO Utrecht heeft opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Je leert bij ons voor een beroep, een vak. Het (middelbare) beroepsonderwijs bestaat uit een beroepsopleidende leerweg (BOL) en een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Alleen als je een beroepsopleidende leerweg (BOL) doet van één jaar of langer, heb je recht op studiefinanciering. Examenstudenten komen dus niet in aanmerking voor studiefinanciering. Het mbo heeft vier verschillende niveaus, het hangt van je vooropleiding af of je op niveau 1, 2, 3 of 4 kunt beginnen.

Assistentenopleiding (Niveau 1)
Je kunt onder toezicht eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden verrichten.
Duur: 1 tot 2 jaar.
Toelating: zonder diploma of vmbo-diploma.

Basisberoepsopleiding (Niveau 2)
Je kunt uitvoerende werkzaamheden verrichten.
Duur: 2 tot 3 jaar.
Toelating: vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte leerweg.

Vakopleiding (niveau 3)
Je kunt volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren.
Duur: 2 tot 4 jaar.
Toelating: vmbo-diploma in de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg of een overgangsbewijs van klas 3 naar 4 van havo/vwo.

Middenkader- of specialistenopleiding (Niveau 4)
Je kunt specialistische uitvoerende taken zelfstandig verrichten; je bent breed inzetbaar en draagt
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.
Duur: 3 tot 4 jaar.
Toelating: vmbo-diploma in de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg of een overgangsbewijs van klas 3 naar 4 van havo/vwo.

Mhbo-opleidingen (Niveau 4)
Duur: 3 jaar.
Toelating: vmbo-diploma in de theoretische of gemengde leerweg of een overgangsbewijs van klas 3 naar 4 van havo/vwo (in excellent aantal opleidingen in 2 jaar mogelijk!).
Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen voor het vakkenpakket.
Voordat je bij ons aan een opleiding begint, hebben we eerst een gesprek (intake) met je. We kijken dan of je vooropleiding aansluit op de opleiding die jij wilt volgen. Heb je vragen of wil je gewoon meer weten over bepaalde opleidingen? Neem dan contact met ons op via info@mboutrecht.nl of 030-2815100.