Wat moet ik doen richting DUO als ik mijn diploma heb behaald?

Heb je binnen de termijn van tien jaar je diploma gehaald voor een opleiding op niveau 3 of 4? Dan zet DUO je beurs om in een gift. Hoeveel beurs wordt omgezet in een gift, is afhankelijk van de waarde van je diploma. Een eventuele rentedragende lening moet je wel altijd terugbetalen. De omzetting van lening naar gift gebeurt in de maand januari nadat je je diploma hebt gehaald. Je krijgt hierover eind januari een bericht. MBO Utrecht geeft automatisch aan DUO door dat je je diploma hebt gehaald. Dat hoef je dus niet zelf te doen. Ga je niet verder studeren? Dan moet je wel zelf je studiefinanciering stopzetten en eventueel je studentenreisproduct tijdig inleveren.