Wanneer kom ik in aanmerking voor een prestatiebeurs?


Niveau 1 en 2
Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift. Heb je naast je studiefinanciering nog een lening afgesloten, dan moet je deze na je opleiding terugbetalen.

Niveau 3 en 4
Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Heb je naast je studiefinanciering nog een lening afgesloten, dan moet je deze na je opleiding terugbetalen. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs, je lening en je studentenreisproduct.