Wanneer kom ik in aanmerking voor studiefinanciering?

Het (middelbaar) beroepsonderwijs bestaat uit een beroepsopleidende leerweg (BOL) en een beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Alleen als je een beroepsopleidende leerweg doet van één jaar of langer, heb je recht op studiefinanciering en eventueel een studentenreisproduct. Examendeelnemers en BBL’ers komen dus niet in aanmerking voor studiefinanciering. Voor meer informatie over studiefinanciering zie www.duo.nl