Wanneer komen mijn ouders in aanmerking voor een tegemoetkoming?

Je ouders kunnen in aanmerking komen voor extra kindgebonden budget als je jonger bent dan 18 jaar en een vo-/mbo-opleiding volgt. Je ouders moeten dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je terug op www.toeslagen.nl.

Ook kun je in aanmerking komen voor de ‘financiële ondersteuning leermiddelen’
Kies je voor een BOL opleiding en ben je jonger dan 18 jaar? Neem dan contact op met het loket financieel spreekuur.
Je kunt dit doen door een mail te sturen naar lmlsupport@mboutrecht.nl

Vermeld in deze mail :
• Je naam en studentnummer
• Bij welke opleiding je geplaatst bent
• Je woonplaats
• Voor inwoners uit de gemeente Utrecht: ben je in het bezit van een U-pas ?
• Voor studenten buiten Utrecht: heb je een stadspas van je woonplaats ?