Welke naam kies ik bij DUO ?

MBO Utrecht staat officieel geregistreerd bij DUO onder de naam Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Utrecht. Kies voor deze naam bij DUO.

Mocht je vragen hebben aan DUO, bel naar 050-5997755 of raadpleeg de website van DUO.