Wijkleerbedrijf Terecht! bekrachtigt samenwerking met partners in de wijk!

Op donderdag 28 september hebben MBO Utrecht, Utrecht Natuurlijk, Reinaerde en Doenja Dienstverlening een samenwerkingsverklaring ondertekend. Dit bekrachtigt de samenwerking tussen Terecht! (onderdeel van MBO Utrecht) en haar partners in de wijk.
Door de komst van wijkleerbedrijf Terecht! is er een prachtige betekenisvolle stageplek bijgekomen in Eilandsteede. Het gaat om eerstejaars MBO-studenten Maatschappelijke Zorg (niveau 3). Voor deze studenten was donderdag de eerste stagedag van dit schooljaar.

Boeiend
De intentie overeenkomst werd getekend door Corrie Reijnhout (Utrecht Natuurlijk), Theo den Hartog (stichting Doenja), Marijke van Kraaijkamp (Reinaerde) en Margreet Rookmaker (voorzitter College van Bestuur MBO Utrecht). Zij gaven aan dat het belangrijk is om nauw samen te werken bij de ontwikkeling van deze Leerwerkplaats. Maar het moet ook voor studenten een boeiende stageplek zijn waarin zij in een echte, contextrijke leeromgeving allerlei praktische en inhoudelijke werkzaamheden kunnen oppakken. Daarmee neemt het aantal kwalitatieve stageplekken toe en verbetert de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Volop leren
Utrecht Natuurlijk is de ‘eigenaar’ van Eilandsteede. Directeur Corrie Reijnhout:“Wij laten hier zien dat de mens, natuur, wonen, werken, eten, drinken en leren één geheel vormen in Eilandsteede, de groene  ontmoetingsplek in Utrecht Zuidwest. Er is een kinderboerderij, een avontuurlijke (vreedzame)  speeltuin, een verkeerstuin, een wijktuin en de mogelijkheid om binnen te spelen. In dit stukje maatschappij krijg je in het wijkleerbedrijf als student de kans om volop te leren en te oefenen. De mens en de natuur gedijen het best als we er samen invulling aan geven. Over een jaar kijken we hoeveel winst wij met elkaar uit deze samenwerking hebben gehaald,”aldus de directeur.

Lijm
“Ik vind het heel bijzonder dat wij als MBO Utrecht met ons wijkleerbedrijf iets voor deze wijk mogen betekenen. Onze studenten vormen de lijm voor alle partijen. Dit is niet alleen een stageplek waar zij mogen bijspringen, maar waar ze ook gezien worden als volwaardige medewerkers. Ik hoop dat zij een fantastische tijd op hun stageplek hebben. Hoe mooi is het dat we op deze manier voor elkaar zorgen en op elkaar letten,”zegt Onderwijsdirecteur Erik Bekkering van de Academie voor Welzijn die namens MBO Utrecht het woord voerde.

Enthousiast
De stichting Doenja deelt zijn enthousiasme. Na het ondertekenen van de samenwerkingsverklaring is bestuurder Theo den Hertog positief: “Het is goed dat wij met elkaar hier bezig zijn om iets moois te creëren voor de samenleving. Dat doen we met een breed scala aan partijen, want zoiets kan je niet meer alleen bereiken.”

Prachtig initiatief
Marijke Kraaikamp, regiomanager Reinaerde noemt het een prachtig initiatief. “Ik zie alle elementen die er nu toe doen en vier partijen die elkaar mooi aanvullen. Studenten komen hier bijvoorbeeld in aanraking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast vindt Reinaerde het belangrijk om met andere partners nieuwe initiatieven uit te bouwen. Dit is hier een mooi voorbeeld van,”aldus de regiomanager.

Innovatief
Initiatiefneemster Ellis Niewijk van wijkleerbedrijf Terecht! begon in februari 2014 in nauwe samenwerking met Ruth Sas van de Academie voor Welzijn MBO Utrechteen innovatief stageconcept voor thema’s als een gebrek aan stageplaatsen, voortijdige schooluitval, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en ontwikkelingen in het werkveld zorg en welzijn. Door een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II werkt het wijkleerbedrijf met ruim 50 MBO studenten (niveau 2 en 3) en HBO studenten vanuit vier locaties in de wijk. Eilandsteede is daar een van. Deze samenwerking startte in het schooljaar 2016-2017 met een pilot. Door de positieve ervaringen hebben de vier partijen besloten om de samenwerking formeel vast te leggen.

Meer informatie over het wijkleerbedrijf Terecht! van MBO Utrecht kun je vinden op www.terecht.info

Deel deze pagina: