Betrokken alumni dragen bij aan toekomstig onderwijs

21 juni 2023

Kwalificatiedossiers en kerntaken. Voor teamleiders, docenten en studenten zijn dat bekende termen. Het onderwijs moet voldoen aan eisen, studenten moeten tijdens stage laten zien dat ze bepaalde onderdelen goed beheersen en de beoordeling van de student gaat via vastgestelde thema’s en onderwerpen.

Aan onderwijsteams de taak met deze richtlijnen een passend onderwijsprogramma te ontwikkelen. En te toetsen of dit onderwijsprogramma studenten daadwerkelijk goed voorbereid om het werkveld. De Event Academie van MBO Utrecht heeft gelukkig een sterke community die betrokken wil zijn en blijven bij de opleiding.

Werkveldadviescommissie Event

De werkveldadviescommissie

Want zijn deze kerntaken duidelijk? Kunnen studenten tijdens stage kerntaken echt beoefenen? Is het realistisch wat er wordt verwacht van studenten en stagebedrijven? En bereiden we studenten realistisch voor op het werkveld? En strookt de verwachting op papier met de realiteit.

Dat zijn de vragen die Thomas van Impelen (teamleider), Mieke Viering (BPV-bureau) en Robbert Lingen (docent en coördinator van het interne leerbedrijf EventLab) samen met collega’s en leden van de werkveldadviescommissie bespreekt op deze donderdagmiddag. Het studiejaar is bijna afgesloten en een nieuw schooljaar start na de zomervakantie. Het uitgelezen moment om bij elkaar te komen om terug te blikken en voorruit te kijken.

De vorige bijeenkomst gaf Stan van den Bos bijvoorbeeld aan dat hij in zijn werk bij poppodium P60 al snel te maken kreeg met crowd management: ‘een onderwerp waarmee ik tijdens mijn studie nooit echt kennis mee had gemaakt’. Robbert kan vandaag melden dat dit onderwerp inmiddels is opgenomen in het onderwijsprogramma. Een mooi voorbeeld hoe input van oud-studenten bijdraagt aan het onderwijs voor toekomstige studenten. Vandaag bespreekt de advies commissie o.a. risico’s op de werkvloer, werken met vrijwilligers en people management.

Sterke community

De Event Academie heeft een sterke community en mag zich gelukkig prijzen met deze actieve club alumni en werkveldrelaties. ‘We werken er hard aan om mensen betrokken bij onze opleiding te houden’, vertelt Robbert Lingen. ‘In onze werkveldadviescommissie is die meerwaarde duidelijk zichtbaar. We hebben ontzettend veel aan de input van onze commissie omdat zij de pet ophebben van student maar óók van werkgever, stagebegeleider en/of opdrachtgever. Daarnaast is het ook gewoon heel leuk dat er zoveel afgestudeerden contact met ons willen houden. Er zijn maar liefst 560 alumni betrokken gebleven.’

Ben je benieuwd naar de werkwijze omtrent alumni van de Event Academie of het interne leerbedrijf Eventlab? Zoek dan contact met Robbert Lingen via r.lingen@mboutrecht.nl