Over MBO Utrecht

MBO Utrecht is een kleinschalige, interconfessionele onderwijsinstelling die doelmatig onderwijs aanbiedt met focus op de hoogste niveaus van het mbo. We bieden met ca. 500 medewerkers ruim 50 mbo-opleidingen aan ongeveer 5.000 studenten, in uiteenlopende de domeinen van het mbo-onderwijs.

Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten tot zelfbewuste professionals. Wij geven studenten meer dan een opleiding en leren hen meer dan een vak. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van talent, arbeidsvaardigheden, ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor elkaar en burgerschap. Deze keuzes zijn verankerd in onze missie en visie.

Kernwaarden

Aan ons onderwijs liggen 3 kernwaarden ten grondslag:

  • persoonlijk
  • ambitieus
  • ondernemend

Persoonlijk

Bij ons mogen studenten rekenen op respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid, omdat deze waarden verankerd zijn in onze interconfessionele identiteit. MBO Utrecht biedt een kleinschalige leer- en werkomgeving, waardoor studenten zich snel betrokken en verbonden voelen.

Ambitieus

Bij ons worden studenten uitgedaagd en krijgen zij uitstekende mogelijkheden om hun talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Met het brede aanbod aan opleidingen en leerbedrijven kunnen zij de keus maken die het beste bij hen past. Hiermee wordt een stevige basis voor hun vervolgopleiding en verdere loopbaan gelegd.

Ondernemend

Bij ons wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding en gedrag van studenten. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief. Studenten krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen en in de praktijk ervaring op te doen, bijvoorbeeld in één van onze leerbedrijven, die midden in de samenleving staan.