Economische Dimensie centraal op Burgerschapsdag bij de ICT Academie

29 maart 2023

Burgerschap is meer dan een verplicht vak voor iedere mbo-student in Nederland. Het is een belangrijk vak en het helpt mbo-studenten een plek te vinden in de maatschappij. De ICT Academie van MBO Utrecht geeft op bijzondere wijze invulling aan het vak Burgerschap door 4 keer per jaar een Burgerschapsdag te organiseren. Iedere keer staat er een ander thema centraal.

Thema: geldzaken
Vandaag stond de Burgerschapsdag in het teken van de Economische Dimensie. Een logische keuze tijdens de landelijke Week van het Geld. Ruim achttien gastsprekers van de Week van het Geld, waaronder de Belastingdienst, FNV en de Nederlandse Vereniging van Banken, kwamen naar MBO Utrecht toe. Tijdens gastlessen over verschillende thema’s gingen zij met onze studenten in gesprek en beantwoordden hun vragen.

Geldzaken zijn ook voor studenten belangrijk, maar er is nog veel onduidelijk: Met welke vragen kun je bij een bank terecht? Wat zijn essentiële verzekeringen? Waarmee moet je rekening houden als je een bijbaan hebt? Hoe ga je veilig om met crypto en beleggingen? Hoe doe je belastingaangifte en moet een bank eigenlijk een sociaal maatschappelijke rol hebben? Tijdens de gastlessen was volop tijd en aandacht om hier dieper op in te gaan met de studenten.


Bezoek minister Schouten
Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten bezocht de Burgerschapsdag en schoof aan bij één van de gastlessen. Daarna ging zij in gesprek met medewerkers van MBO Utrecht over financiële educatie en geldzorgen onder studenten.

De dag eindigde voor de studenten met een certificaat als bewijs van deelname. Los van het certificaat geven studenten aan ook echt iets te hebben aan deze dag. “Ik heb vandaag geleerd dat ik er niet alleen voor sta. Er zijn heel veel mensen om me te helpen bij mijn geldzaken. Dat wist ik van tevoren niet”. Vertelt Kinan