Internationalisering bij opleiding Verpleegkunde

25 maart 2024

De overheid stimuleert het steeds meer om studenten op te leiden tot wereldburgers. De term internationalisering horen we daarom steeds vaker. Het is belangrijk dat alle studenten internationale vaardigheden hebben, vindt ook Nuffic, de landelijke organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

De Academie voor Zorg en Welzijn ziet hier ook het nut van in. “Verplegenden en verzorgenden krijgen namelijk steeds meer te maken met zorgvragers met diverse culturele achtergronden”, stelt Karsten Pos, docent verpleegkunde. Daarom is er binnen de academie er een speciale werkgroep opgezet. Deze houdt zich bezig met het ontwikkelen van het keuzedeel Internationalisering en het organiseren van ervaringsreizen naar Ethiopië en Ghana.

Naast deze werkzaamheden onderzoekt de werkgroep de mogelijkheden voor stages in het buitenland. Een tijd geleden reisden docenten Elianne en Tijmen  naar Tanzania om te onderzoeken of daar geschikte stageplaatsen zijn. Hiervoor bezochten zij Mugumu Health Center en het Shirati Hospital in het noorden van Tanzania. Nu is het wachten op erkenning van de stageplekken door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Elianne en Tijmen hebben ook onderzocht of studenten in de Tanzaniaanse ziekenhuizen lessen verpleegkunde kunnen volgen. En hoe studenten tijdens hun buitenlandervaring kunnen leren over de Tanzaniaanse cultuur. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!