Sportwereld; vakspecifieke invulling voor het vak burgerschap

27 maart 2023

Burgerschap is een belangrijk en verplicht vak voor iedere mbo-student in Nederland. Het vak bereidt de mbo-studenten voor op een actieve bijdrage aan de maatschappij. Als mens en als professional. Onderwijsinstellingen mogen tot op zekere hoogte zelf bepalen hoe zij dit vak invullen. De Sport Academie van MBO Utrecht komt met een nieuwe invulling om sociale en maatschappelijke thema’s te bespreken binnen de belevingswereld van hun studenten: de wereld van sport.

Sportwereld

Docent Ivo Stoorvogel geeft, net als zijn collega’s, burgerschap aan de Sportacademie van MBO Utrecht. Daar is het vak inmiddels omgedoopt tot ‘Sportwereld’. Een vakspecifieke invulling voor het vak burgerschap.

“Als we met studenten over maatschappelijke zaken praten, merken we dat ze veel gemotiveerder en scherper zijn als we deze maatschappelijke onderwerpen in de context van hun belevingswereld neerzetten.”

Eén van de acties die studenten voor het vak Sportwereld uitwerken is een sponsoractie voor lokale voedselbanken. Ze bedenken en organiseren het evenement en ze vragen vrienden en familie om geld te doneren. Naast de overhandiging van de opbrengst aan de voedselbanken, gaan studenten voor Sportwereld ook de lokale supermarkten in om daar voedsel te verzamelen.

Met deze sponsoractie belicht de Sport Academie van MBO Utrecht vooral de sociaal maatschappelijke dimensie van het vak burgerschap. In andere onderdelen van het vak Sportwereld komen ook politieke, vitale en economische dimensies aan bod. Zo gaat de sportacademie in op voeding, een gezonde leefstijl en ook ondernemen in de sportwereld.

De eerste voedselbank actie staat gepland op vrijdag 31 maart. MBO Utrecht werkt in dit project samen met Vomar en Albert Heijn, Maarsen en de Jumbo, Plus, en Albert Heijn, Utrecht en uiteraard de voedselbanken Utrecht evenals Stichtse Vecht.