Diplomavereisten

De eisen waaraan je moet voldoen om een diploma te halen, staan in het kwalificatiedossier. Dit is een dossier dat alle mbo-opleidingen in Nederland gebruiken. Je kunt het kwalificatiedossier vinden op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Het kwalificatiedossier bestaat uit drie delen:

  • het basisdeel
  • het profieldeel
  • de keuzedelen

Basisdeel

In een kwalificatiedossier staan meestal meer opleidingen (kwalificaties) beschreven. In het basisdeel staan de kerntaken en werkprocessen. Die gelden voor alle opleidingen in dat kwalificatiedossier.

Profieldeel

In het profieldeel staan de kerntaken en werkprocessen die alleen gelden voor jouw opleiding.

Keuzedelen

De keuzedelen zijn een extra toevoeging op je opleiding. Je kunt je specialiseren in iets, of juist extra veel leren. Op deze manier kun jij je binnen je opleiding al specialiseren in een bepaalde richting. Of je goed voorbereiden op een vervolgopleiding.

Per niveau opleiding ben je verplicht om 240 (klok)uren keuzedelen te volgen. Voor niveau 2 zijn dit 480 uren en voor niveau 3 en 4 720 uren. In de OER die hoort bij jouw opleiding lees je hoeveel studiebelastingsuren (SBU) dit zijn.

Jouw studieloopbaanbegeleider helpt je bij het kiezen van keuzedelen. De keuzedelen die je hebt gevolgd, sluit je af met een examen. Voordat je start met het keuzedeel, hoor je al het examenplan van het keuzedeel.

Let op: Wij bieden keuzedelen aan, zodat jouw opleiding meer op maat is en goed aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt. MBO Utrecht heeft het recht om tijdens je opleiding het aanbod van keuzedelen te veranderen. Als student van MBO Utrecht kun je geen rechten ontlenen aan de aangeboden pakketten van keuzedelen. Tijdens de opleiding word je geïnformeerd over het aanbod keuzedelen en wanneer je de keuzedelen moet kiezen. Het totale aanbod aan keuzedelen van MBO Utrecht vind je in Osiris.

Generieke eisen

In elke opleiding zijn algemene eisen voor Nederlands, rekenen, Engels (alleen voor niveau 4) en de vakken Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) en Burgerschap. Deze eisen zijn voor alle opleidingen van een bepaald niveau hetzelfde. Voor meer informatie over deze algemene eisen kun je een kijkje nemen in de OER.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming (BPV), of stage, is een verplicht onderdeel van je opleiding. Je moet je stage met een voldoende afronden. Zonder stage kun je geen diploma behalen. Een voldoende resultaat voor jouw BPV betekent dat je al je leerdoelen hebt behaald en je BPV-periodes met een positieve beoordeling hebt afgerond.

Beroeps- en branchevereisten

De beroepsvereisten voor jouw opleiding kun je vinden in de OER. Dit geldt ook voor de aanvullende branchevereisten voor jouw opleiding. De aanvullende branchevereisten zijn niet langer een wettelijke beroepsvereiste, maar hieraan moet de student wel voldoen om zijn opleiding te kunnen afronden.