Klachten van studenten

Wij willen jou een prettige leeromgeving bieden. Maar waar gewerkt wordt, kunnen er ook dingen misgaan. Het kan voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. Zit jou iets dwars? Probeer altijd eerst in gesprek te gaan met je docent of je studieloopbaanbegeleider. Als je er niet uitkomt kun je de onderwijsdirecteur inschakelen. Daarnaast is op elke locatie een vertrouwenspersoon waar je naartoe kunt als je je om welke reden dan ook niet veilig voelt op school.

Klachten

Wil je de klacht rechtstreeks melden dan kan dat door een mail te sturen naar: klachtenstudenten@mboutrecht.nlĀ 
We proberen altijd om je klacht eerst intern met alle direct betrokkenen zo snel mogelijk in goed overleg op te lossen. Indien dit niet lukt dan is er een mogelijkheid tot het doorsturen van je klacht naar de Klachtencommissie.

Klachtenregelingen

In verschillende regelingen staat beschreven hoe we bij MBO Utrecht omgaan met jouw klacht. De Regeling beroep tegen examenbeslissingen is voor klachten over examinering. Wanneer sprake is van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten dan beschrijft de Klachtenregeling ongewenst gedrag bij wie je terecht kunt. Daarnaast bestaat de Regeling overige klachten.