Studentenraad

Wat is de studentenraad?

De Studentenraad is het democratisch inspraakorgaan voor studenten. De leden van de Studentenraad beslissen mee over belangrijke onderwerpen binnen MBO Utrecht. Daarnaast behartigt de Studentraad de belangen van studenten bij het College van Bestuur. Studenten kunnen bij de studentenraad terecht voor alles wat te maken heeft met school.

Leden van de studentenraad

De studentenraad bestaat uit studenten van MBO Utrecht die door medestudenten zijn gekozen.