Studeren in het buitenland

Internationaal

MBO Utrecht werkt aan internationalisering. Wij geloven dat ervaring in het buitenland zorgt voor een bredere ontwikkeling van studenten en medewerkers. Daarom stimuleren en faciliteren wij de persoonlijke ontwikkeling ook buiten de grenzen van Nederland. Hoe? We faciliteren bij een aantal opleidingen een stage in het buitenland. De internationale stageplek kan door de student zelf worden gezocht. Of een student kan reageren op vacatures voor stageplekken van onze partnerscholen. We faciliteren ook buitenlandervaringen voor medewerkers. Bijvoorbeeld lesgeven op een mbo-school of een werkstage.

MBO Utrecht heeft een duurzame samenwerking ontwikkeld met vijf Europese partnerscholen in Ierland, Engeland, Estland, Zweden en Finland onder de naam Talent Development Europe. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met stagebedrijven in andere Europese landen zoals Malta, Frankrijk en Spanje. Door toegekende beurzen (Erasmus+) kunnen studenten en medewerkers een deel van reis- en verblijfskosten vergoed krijgen. Het aantal beurzen is beperkt en jaarlijks wordt deze aanvraag opnieuw gedaan.

Wil je meer weten over de internationale mogelijkheden bij MBO Utrecht? Beleidsadviseur internationalisering Michèle Josemans is aanspreekpunt voor alles op het gebied van internationalisering. Je kunt haar bereiken via internationaal@mboutrecht.nl.

NB: MBO Utrecht wil graag een veilige leer- en werkomgeving voor alle studenten, ook in het buitenland. Als dit niet aan de orde kan zijn, door de veranderde omstandigheden vanwege de Corona pandemie, zal de school de buitenlandse stage niet ondersteunen. Dit geldt voor landen die op de kaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen) gekleurd zijn; in deze landen kan geen stage gelopen worden.

Kijk voor de actuele informatie over reisadviezen per land op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/

Nieuwsgierig naar ervaringen van anderen?