Studeren in het buitenland

Internationaal

MBO Utrecht werkt aan internationalisering. Wij geloven dat ervaring in het buitenland zorgt voor een bredere ontwikkeling van studenten en medewerkers. Daarom stimuleren en faciliteren wij de persoonlijke ontwikkeling ook buiten de grenzen van Nederland. Hoe? We faciliteren bij een aantal opleidingen een stage in het buitenland (Europese Unie). De internationale stageplek kan door de student zelf worden gezocht. Of een student kan reageren op vacatures voor stageplekken van onze partnerscholen. We faciliteren ook buitenlandervaringen voor medewerkers. Bijvoorbeeld lesgeven op een mbo-school of een werkstage.

MBO Utrecht heeft een duurzame samenwerking ontwikkeld met vijf Europese partnerscholen in Ierland, Engeland, Estland, Zweden en Finland onder de naam Talent Development Europe. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met stagebedrijven in andere Europese landen zoals Malta, Frankrijk en Spanje. Door toegekende beurzen (Erasmus+) kunnen studenten en medewerkers een deel van reis- en verblijfskosten vergoed krijgen. Het aantal beurzen is beperkt en jaarlijks wordt deze aanvraag opnieuw gedaan.

Wil je meer weten over de internationale mogelijkheden bij MBO Utrecht? Beleidsmedewerkers internationalisering Michèle Josemans en Hetty Beekman zijn aanspreekpunt voor alles op het gebied van internationalisering. Je kunt hen bereiken via internationaal@mboutrecht.nl.

Nieuwsgierig naar ervaringen van anderen?