Examinering en diplomering

Je opleiding sluit je af met een aantal examens. Deze examens zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

 • beroepsspecifieke examens
 • generieke examens
 • examens van keuzedelen
 • passend examineren

De examenplannen die horen bij jouw opleiding en de keuzedelen die je volgt vind je op www.mboutrecht.nl/praktisch.

In een examenplan staat informatie over:

 • De examenvorm (praktijkexamen, kennisexamen, taal- of rekenexamen), de naam van het examen en de code van het examen.
 • Plaats van examen (op school of op je stageplek)
 • De weging van het examen (Hoe ‘zwaar’ het examen meetelt)
 • De duur van het examen (Hoe lang het examen duurt)
 • De normering van het examen (Wanneer heb je een voldoende behaald)
 • De vorm van het examenresultaat (Of je een cijfer krijgt of een voldoende/goed)
 • De koppeling met de diploma-eisen uit het kwalificatiedossier (zie OER)
Vrijstellingen

Heb je al eerder examen gedaan en een voldoende (minimaal 6) gehaald? Misschien voldoe je dan al aan de exameneisen. Je kunt dan een vrijstelling aanvragen.

Een vrijstelling kun je aanvragen voor:

 • MBO Utrecht brede examens (Nederlands, rekenen en Engels (alleen voor niveau 4))
 • De beroepsspecifieke examens (die horen bij de kerntaken van jouw opleiding)
 • Keuzedeel examens
 • Beroepspraktijkvorming

Heb je bij het inschrijven voor een mbo-opleiding al een havo-diploma, vwo-diploma of mbo-4 diploma? Dan kunnen we bij het inschrijven al vrijstelling vragen voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels. Heb je een mbo-diploma niveau 4, dan kun je ook vrijstelling krijgen voor de vakken loopbaan en burgerschap.

In alle andere gevallen moet je zelf, met hulp van je Slb’er, vrijstelling aanvragen. Meer informatie hierover lees je in het examenreglement.