Examinering en diplomering

Je opleiding wordt afgesloten met een aantal examens. Hierbij maken we onderscheid tussen de volgende examens:

 • beroepsspecifieke examens
 • generieke examens
 • diplomavereisten
 • passend examineren

Er is een examenplan gemaakt voor beroepsspecifieke- en de generieke examens en een examenplan voor de keuzedelen. Een examenplan bevat informatie over:

 • De examenvorm (praktijkexamen, kennisexamen, taal- of rekenexamen) inclusief examennaam en -code
 • Plaats van examen (op school of in de BPV)
 • De weging van het examen (Hoe ‘zwaar’ het examen meetelt)
 • De duur van het examen (Hoe lang het examen duurt)
 • De normering van het examen (Wanneer heb je een voldoende behaald)
 • De vorm van het examenresultaat (Of je een cijfer krijgt of een voldoende/goed)
 • De relatie met de diploma-eisen uit het kwalificatiedossier

Vrijstellingen

Je kunt een vrijstelling aanvragen voor een examenonderdeel als je met eerder behaalde resultaten al voldoet aan de eisen. Een vrijstelling kun je aanvragen voor de MBO Utrecht brede examens (Nederlands, rekenen, Engels (voor niveau 4), de specifieke examens (kerntaken), examens voor keuzedelen en BPV. Je moet dan wel minimaal een zes hebben gehaald voor het eerdere examen.

Als je een havo-, vwo of mbo-4 diploma hebt, wordt bij het inschrijven vrijstelling gevraagd voor de generieke onderdelen Nederlands, rekenen en Engels door de opleiding. In geval van een mbo-4 diploma wordt ook een vrijstelling gevraagd voor loopbaan en burgerschap.

In alle andere gevallen vraag je zelf vrijstelling aan met behulp van je Slb’er. Voor meer informatie zie het Examenreglement