Bedrijvenmiddag MBO Utrecht laat innovaties zien bij ICT Academie en Academie voor Techniek

“Het mooie van een mbo-opleiding is dat je gaandeweg beroepsvaardig wordt. Veel jonge mensen hebben door hun opleiding veel kennis in huis, maar ze kunnen na hun diplomering nog niet veel. Wij vertellen het onderwijs niet hoe ze moeten opleiden, maar wel hoe studenten het beste voorbereid kunnen worden op hun (werkzame) leven. Daar hebben wij als bedrijfsleven onze verantwoordelijkheid in te nemen.”
Jan van der Sluijs, procesbeheerder van ICT-processen bij Movares Nederland B.V, heeft een jarenlange ervaring als stagebegeleider. “Ik zeg altijd: de meeste jongeren hebben een steen nodig om gepolijst te worden, wij zorgen voor die steen.” De procesbeheerder was woensdag 9 december te gast op de Bedrijvenmiddag van de ICT Academie en de Academie voor Techniek op de Columbuslaan. Daar stond deze vraag centraal: wat verwachten onderwijs en bedrijfsleven van elkaar en welke actuele innovaties spelen er in het technisch mbo-onderwijs?

Vraag en aanbod
“Als onderwijsorganisatie zijn we voortdurend bezig om in te spelen op nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Nu we op het punt staan om een aantal vernieuwingen in onze opleidingen door te voeren, is het extra belangrijk dat wij concreet weten waar bedrijven behoefte aan hebben. Deze middag is bedoeld om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Maar ik pleit ook voor een betere samenwerking. Ik denk aan het stimuleren van gastdocentschappen bij ondernemers, aan stages voor docenten en aan het sponsoren van apparatuur in onze praktijkruimtes. Dit alles levert een toekomstbestendig onderwijsprogramma”, zegt teammanager Carel de Vries van MBO Utrecht.

Keuzedelen
Het is volgens hem een must dat studenten op de hoogte zijn van de allernieuwste technologische ontwikkelingen. Anders zijn zij na hun beroepsopleiding niet geschikt voor het bedrijfsleven. “We zijn bij MBO Utrecht hard bezig met de nieuwe Kwalificatiestructuur in keuzedelen. Dan kun je kiezen of je met een nieuwe opleiding begint of dat je deze in het bestaande onderwijsaanbod integreert. Innovatie moet terugkeren in ons onderwijsaanbod, daarom wordt alles voortdurend getoetst aan de beroepspraktijk.”

Robotica
Innovatie liep bij de Bedrijvenmiddag als een rode draad door het programma. Het keerde ook terug bij een aantal mooie (afstudeer)projecten van studenten van de ICT Academie en de Academie voor Techniek en bij de discussies in groepjes. Zo ging het bij Techniek over Domotica, Robotica, Building Information Modeling (BIM) en de 3D-printer. Bij ICT spelen onderwerpen als Security, Robot-programmeren, Internet of Things en the Cloud. Na afloop kreeg iedereen een enquêteformulier waarop ze hun mening en wensen konden aangeven.

Nieuwe opleiding Zorg Technicus
“We hebben het bedrijfsleven hard nodig in het onderwijs”, zei teammanager Judith Veltman van de Zorgopleidingen. Heeft u de documentaire over Alice, de zorgrobot gezien? Het tv-programma ging in op de ontwikkeling dat de zorg een stuk wordt geautomatiseerd in verzorgingstehuizen en bij de mensen thuis. Onze nieuwe opleiding Zorgtechnicus is een goed voorbeeld van onderwijsinnovatie in het werkveld. Wij willen studenten gaan opleiden die een hart hebben voor zorg en die veel weten over techniek. De zorgtechnicus vist straks in beide vijvers en helpt bij het maken van een aantal technische voorzieningen. De nieuwe opleiding begint in het nieuwe schooljaar 2016-2017.”

PaulvanderKlei_3963_600px PaulvanderKlei_3995_600px

Deel deze pagina: