Start JOB-monitor voor kwaliteitsverbetering van ons onderwijs!

Studenttevredenheid is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van ons onderwijs. Wat doen we goed als MBO Utrecht, en wat kan beter? Om daar inzicht in te krijgen, werken we graag mee aan het landelijke tevredenheidsonderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

Vanaf donderdag 14 januari kunnen onze studenten de JOB-monitor 2016 klassikaal gaan invullen tijdens de SLB-lessen. We willen de studenten wijzen op het belang van het serieus invullen van de JOB-monitor. Waarom is dit belangrijk?

  1. Het onderzoek geeft studenten de kans om anoniem aan te geven hoe tevreden zij over hun opleiding zijn. En om zélf actief de onderwijskwaliteit op hun instelling verbeteren. Bijvoorbeeld door gesprekken met docenten of met hulp van de studentenraad.
  2. De resultaten helpen MBO Utrecht om de kwaliteit van ons onderwijs waar mogelijk te verbeteren.
  3. De onderwijsinspectie maakt gebruik van de resultaten.
  4. JOB gebruikt de resultaten om landelijk aandacht te vragen voor het mbo-onderwijs.

Kortom: de mening van studenten telt voor kwalitatief onderwijs in de toekomst!

Minimaal 55% score en verbeteracties per onderwijsteam
Het streven van MBO Utrecht is dat minimaal 55% van alle studenten van alle opleidingen de vragenlijst invult. Dit is conform de landelijke norm. Elk onderwijsteam krijgt op basis van de score een lijst met tips (> 40% is ontevreden) en tops (> 60% is tevreden) die tot verbeteracties leiden. Bijvoorbeeld over thema’s als informatievoorziening en sfeer en veiligheid.

Afname bij de SLB-lessen
De studenten zullen de vragenlijst klassikaal invullen tijdens de SLB-lessen. Alle studieloopbaanbegeleiders zullen er met de afname van de monitor een leuke les van maken. Bijvoorbeeld rondom een thema als fysieke of sociale veiligheid. Of een schoon schoolgebouw, boeiende lessen, duidelijke roosters en relaxte studieruimtes.

Klassikale afname gemist?
Alle studenten hebben op 12 januari een mail gekregen namens het CvB en de Studentenraad met uitleg over het belang van de JOB-monitor en hoe zij kunnen deelnemen. Studenten die de klassikale afname hebben gemist, kunnen op www.jobmbo.nl/monitor de vragenlijst tot 11 maart invullen (onder het kopje ‘JOB-monitor vragenlijst’).

Deel deze pagina: