Onderwijsovereenkomst

Als je op een van onze academies bent toegelaten, ga je voor de duur van de opleiding een schriftelijke onderwijsovereenkomst aan met MBO Utrecht. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van jou als student aan het onderwijs en die van de school vastgelegd. Voor het begin van je studie moeten zowel de school als jijzelf deze overeenkomst tekenen. Als je nog minderjarig bent, moeten jouw ouders en/of verzorgers ook hun handtekening zetten.