Competentiegericht leren

competentie

Onderwijs is voortdurend in beweging. Dat moet ook wel, want de maatschappij staat niet bepaald stil. Bij verschillende opleidingen van MBO Utrecht werken we al met de onderwijsvernieuwing “competentiegericht leren”. Het doel is om mbo-opleidingen aan te bieden waarmee studenten direct kunnen meedraaien en meegroeien in het bedrijfsleven en de maatschappij. Het onderwijs is gericht op doorlopende leerlijnen tussen vmbo, mbo en hbo.

Kennis en Vaardigheden

Competentiegericht onderwijs richt zich op het verkrijgen van bepaalde kennis en vaardigheden, zodat je straks in staat bent om professioneel te handelen in beroepssituaties en om kunt gaan met probleemsituaties. Je wordt niet alleen beoordeeld op kennis en vaardigheden, maar ook op inzicht, houding en gedrag. Je moet immers ook kunnen samenwerken, plannen en leren van je ervaringen.

Zelfstandig leren

De nadruk ligt op het zelfstandig te leren en je eigen leerproces te sturen. Op deze manier ben je straks nog beter voorbereid op de beroepspraktijk en het bedrijfsleven. Bovendien wordt het onderwijs voor jou als student interessanter. MBO Utrecht gebruikt voor het competentie gericht opleiden onderwijsvormen als probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs en natuurlijk leren.