Partnerschap, regionale en internationale samenwerking

Samenwerken met MBO Utrecht

MBO Utrecht is verankerd in de regio Utrecht. We werken continue samen met (overheids)organisaties, bedrijven en andere onderwijsinstellingen om ons beroepsonderwijs te optimaliseren. De relatie met het werkveld is essentieel om ons onderwijs up-to-date en kwalitatief hoogstaand te houden. Dat doen we op verschillende manieren, passend bij de dynamiek van het werkveld en de academies.

Onderwijs samen vormgeven

Academies verbinden enkele keren per jaar de onderwijspraktijk, BPV-bedrijven en het werkveld via werkveldcommissies. Deze bijeenkomsten staan in het teken van nieuwe onderwijs- en brancheontwikkelingen en de evaluatie van de examinering. De vorm verschilt, de frequentie is minimaal twee keer per jaar. Daarnaast wordt binnen academies met het werkveld gekeken naar de mogelijkheden om onderwijs samen vorm te geven, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van keuzedelen.

Leerwerkbedrijven

MBO Utrecht kent meerdere leerwerkbedrijven:

  • Wijksupport (Academie van Welzijn i.s.m. regionale onderwijspartner en gemeente Utrecht)
  • Eventlab (Event Academie)
  • Clickt (Herman Brood Academie)
  • U-Sport (Sport Academie)

Deze leerwerkbedrijven bieden studenten gelegenheid om buiten het klaslokaal te leren en ervaring op te doen in het werkveld. Tegelijkertijd geven contact en samenwerking met opdrachtgevers uit het werkveld een impuls aan up-to-date onderwijs.

Stage/BPV

Elke MBO-student leert in de praktijk. Dit gebeurt onder andere tijdens een stage. Dit is een essentieel onderdeel van de opleiding. MBO Utrecht wil daarom stageplekken van hoge kwaliteit. In het mbo wordt voor stage het begrip Beroeps Praktijk Vorming gebruikt. Dit wordt afgekort met BPV. Om ervoor te zorgen dat alle informatie over BPV en het BPV-beleid goed toegankelijk is voor bedrijven en organisaties hebben we bij MBO-Utrecht een BPV-servicecentrum ingericht. Hier kunnen organisaties en bedrijven zich ook melden wanneer ze geïnteresseerd zijn in samenwerking rondom stages of stagiairs zoeken.

Internationale samenwerking

MBO Utrecht doet mee aan een Erasmus+ project Strategische Partnerschappen onder de naam: FlexLearn (‘Flexible Tailored Learning Pathway for Everyone’).

Dit samenwerkingsproject ondersteunt de uitwisseling van ‘good practises’ op het gebied van beroepsonderwijs. Het initiatief voor deze samenwerking komt van onze partnerschool uit Estland, Haapsalu Vocational Education and Training Centre. De subsidie ​​van Erasmus+ is toegekend aan ons en aan de andere partners, scholen voor beroepsonderwijs uit Finland en Ierland, voor een periode van 3 jaar, van 2020 tot 2023.

De vier Europese instellingen voor beroepsonderwijs hebben tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, door op onderwijsgebied ieders ‘good practises’ te delen en de vaardigheden te verbeteren van leerkrachten, opleiders en deskundigen op het gebied van ‘inclusief en persoonlijk leren’. Als resultaat van deze samenwerking creëren we een webbased competentie-collectie van onderwijsvormen en -methoden, die ook toegankelijk zal zijn voor andere Europese scholen voor beroepsonderwijs.

Duur van het project: 36 maanden, van november 2020 tot november 2023.

Op deze pagina lees je meer over studeren in het buitenland.

Excursies en gastlessen

Elke academie organiseert excursies naar, of gastlessen van, bedrijven en instellingen uit het werkveld. Zo halen we het bedrijfsleven naar het onderwijs en studenten naar de beroepspraktijk.

Practoraat Verschillen Waarderen

MBO Utrecht is verbonden aan het Practoraat Verschillen Waarderen (practor: Birgit Pfeiffer). Het practoraat ‘Verschillen Waarderen’ houdt zich bezig met het onbevooroordeeld omgaan met diversiteit in al haar vormen en het tegengaan van polarisering. Dit thema raakt aan burgerschap, persoonsvorming en identiteitsontwikkeling. Het practoraat wil inspireren en raken, en uitnodigen om te experimenteren zonder bang te zijn om te falen. Het wil stimuleren om  buiten de hokjes te denken en om verbinding te maken tussen (groepen) mensen door studenten en onderwijsprofessionals te stimuleren tot empathie en compassie. Het practoraat heeft meerdere functies: een verbindende functie, een onderzoeksfunctie, een professionaliseringsfunctie en een adviesfunctie. De drie zuilen waarop het practoraat is gebouwd zijn onderzoek, ontmoeting en inspiratie. Meer informatie: www.verschillenwaarderen.nl.