Partnerschap & regionale samenwerking

Samenwerken met MBO Utrecht

MBO Utrecht is verankerd in de regio Utrecht. We werken continue samen met (overheids)organisaties, bedrijven en andere onderwijsinstellingen om ons beroepsonderwijs te optimaliseren.
De relatie met het werkveld is essentieel om ons onderwijs up-to-date en kwalitatief hoogstaand te houden. Dat doen we op verschillende manieren, passend bij de dynamiek van het werkveld en de academies.

Onderwijs samen vormgeven

Academies verbinden enkele keren per jaar de onderwijspraktijk, BPV-bedrijven en het werkveld via werkveldcommissies. Deze bijeenkomsten staan in het teken van nieuwe onderwijs- en brancheontwikkelingen en de evaluatie van de examinering. De vorm verschilt, de frequentie is minimaal twee keer per jaar.
Daarnaast wordt binnen academies met het werkveld gekeken naar de mogelijkheden om onderwijs samen vorm te geven, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van keuzedelen.

Leerwerkbedrijven

MBO Utrecht kent vijf leerwerkbedrijven:

Terecht030! (Academie van Welzijn i.s.m. regionale onderwijspartner en gemeente Utrecht)

Eventlab (Event Academie)

LOLA (Herman Brood Academie)

U-Sport (Sportacademie)

Deze leerwerkbedrijven bieden studenten gelegenheid om buiten het klaslokaal te leren en ervaring op te doen in het werkveld. Tegelijkertijd geven contact en samenwerking met opdrachtgevers uit het werkveld een impuls aan up-to-date onderwijs.

Stage/BPV

Elke MBO-student leert in de praktijk. Dit gebeurt onder andere tijdens een stage. Dit is een essentieel onderdeel van de opleiding. MBO Utrecht wil daarom stageplekken van hoge kwaliteit. In het mbo wordt voor stage het begrip Beroeps Praktijk Vorming gebruikt. Dit wordt afgekort met BPV.
Om ervoor te zorgen dat alle informatie over BPV en het BPV-beleid goed toegankelijk is voor bedrijven en organisaties hebben we bij MBO-Utrecht een BPV-servicecentrum ingericht. Hier kunnen organisaties en bedrijven zich ook melden wanneer ze geïnteresseerd zijn in samenwerking rondom stages of stagiairs zoeken.
Voor alle praktische informatie over stage BPV (link naar BVP-stage).

Excursies en gastlessen

Elke academie organiseert excursies naar, of gastlessen van, bedrijven en instellingen uit het werkveld. Zo halen we het bedrijfsleven naar het onderwijs en studenten naar de beroepspraktijk.