Bestuur & toezicht

College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over MBO Utrecht en bestaat uit Joany Krijt (per 1 maart 2019) en Robert Leeftink.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen MBO Utrecht. Dat toezicht vindt plaats over alle aspecten van de organisatie.
Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor MBO Utrecht. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor het College van Bestuur en voorziet hen van advies.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • De heer H.W.J. Bolvoorzitter
  • Lid Remuneratiecommissie – Raad van Toezicht MBO Utrecht
 • De heer A.H.J. Alfrink
  • Voorzitter Auditcommissie – Raad van Toezicht MBO Utrecht
  • Voorzitter Remuneratiecommissie – Raad van Toezicht MBO Utrecht
 • Nog niet bekend
  • Voorzitter Onderwijskwaliteitscommissie – Raad van Toezicht MBO Utrecht
 • De heer H. H. Janssen
  • Lid Auditcommissie – Raad van Toezicht MBO Utrecht
 • Mevrouw K.E. van Kammen
  • Lid Onderwijskwaliteitscommissie – Raad van Toezicht MBO Utrecht

Governance