Missie, visie en strategie

Onze missie

We stimuleren studenten in hun groei als mens én als zelfbewuste, flexibele professional. Zodat zij blijvend en waardevol bij kunnen dragen aan de arbeidsmarkt en samenleving van nu en morgen. 

Onze visie

Wij geloven in onze studenten. Bij ons mag je ontdekken en zijn wie je bent. Met goed onderwijs geven we richting en ruimte aan het ontplooien van talenten. We stimuleren een op ontwikkeling gerichte mindset. Zo heeft elke student het zelfvertrouwen en een stevige basis om een goed bestaan op te bouwen. En mee te bewegen met voortdurende veranderingen in de samenleving en werk. 

We zien om naar elkaar en onze omgeving. We laten studenten zien dat ze onderdeel zijn van een veel groter geheel. We stimuleren hen om bij te dragen aan een meer verdraagzame en duurzame samenleving. Een samenleving die gebaseerd is op waarden als gelijkwaardigheid, naastenliefde, rechtvaardigheid én waarin we evenwichtig omgaan met de aarde. We willen studenten bewustmaken dat zij het verschil kunnen maken. 

Onze Kernwaarden

Aan ons onderwijs liggen 3 kernwaarden ten grondslag:

  1. persoonlijk
  2. verbonden
  3. verantwoordelijk

Persoonlijk

Je wordt écht gezien. Bij ons mogen studenten en medewerkers rekenen op persoonlijke aandacht, begeleiding en geborgenheid. Ieder mens kent eigen uitdagingen in leren, werken en leven. We zien om naar elkaar en tonen compassie op momenten die daarom vragen.

Verbonden

Met elkaar leer je meer. We zijn verbonden met studenten, alumni, elkaar, het werkveld en de wereld om ons heen. We zijn oprecht geïnteresseerd in wat de ander beweegt. We zijn nieuwsgierig naar elkaars waarden en opvattingen, die er mogen zijn. En we kijken op welke manier we samen een volgende stap kunnen zetten in leren en ontwikkelen.

Verantwoordelijk

Je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Verantwoordelijkheid gaat hand in hand met vertrouwen. We geven vertrouwen aan studenten en medewerkers. Met de verantwoordelijkheid om te reflecteren en te leren, vanuit de ambitie om telkens te ontwikkelen. We nemen, vanuit ieders eigen rol, verantwoordelijkheid voor onze maatschappelijke opdracht en de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. 

Strategische speerpunten

Met drie strategische speerpunten geven we verder richting aan de beweging die we al eerder inzetten. Deze speerpunten bepalen de koers voor de komende jaren: 

  1. Persoonlijk leren  
  2. Samen ontwikkelen 
  3. Het verschil maken 

Persoonlijk leren. Onderwijs draait om de student. Iedere student heeft eigen ambities en uitdagingen in leren en leven. We zetten in op Persoonlijk Leren. Daarmee leggen we een heel stevige basis voor een beroepsprofessional die kan meebewegen met wat de omgeving vraagt.Persoonlijk leren

Onderwijs draait om de student. Iedere student heeft eigen ambities en uitdagingen in leren en leven. We zetten in op Persoonlijk Leren. Daarmee leggen we een heel stevige basis voor een beroepsprofessional die kan meebewegen met wat de omgeving vraagt.

Samen ontwikkelen. Een school maak je samen. Studenten, medewerkers, partners, praktijkopleiders, alumni, werkgevers, hulpverleners, overheid: iedereen draagt bij aan goed onderwijs.Samen ontwikkelen

Een school maak je samen. Studenten, medewerkers, partners, praktijkopleiders, alumni, werkgevers, hulpverleners, overheid: iedereen draagt bij aan goed onderwijs.

Het verschil maken. We zijn onderdeel van een groter geheel en willen studenten dat laten ervaren. Over landsgrenzen heen of binnen het klaslokaal.Het verschil maken

We zijn onderdeel van een groter geheel en willen studenten dat laten ervaren. Over landsgrenzen heen of binnen het klaslokaal.

 

Bekijk hier de strategische koers van MBO Utrecht.