Missie, visie en strategie

Onze missie

Wij bieden onze studenten meer dan een opleiding en leren hen meer dan een vak. Daarmee leveren wij een bijdrage aan hun ontwikkeling tot zelfbewuste professionals.

Onze visie

Wij geloven in talentontwikkeling en toekomstkansen voor jonge mensen.

Strategie

Bij MBO Utrecht telt maar één resultaat: we willen elke student zo goed mogelijk toerusten op een leven vol kansen en succes, waarin ieder zijn eigen manier vindt om bij te dragen aan de maatschappij van morgen. Maar wat geef je studenten mee voor een wereld die razendsnel verandert?

In ons strategisch kompas kiezen we voor vijf basisprincipes die richting geven aan ons handelen de komende jaren.

  • Persoonlijke aandacht
  • Gedreven communities
  • Ambitieus onderwijs
  • Ondernemend samenwerken
  • Lerende teams

Het is daarmee geen plan, geen uitgestippelde route. Het kompas geeft richting waarbinnen studenten, docenten, medewerkers en leidinggevenden met elkaar hun weg kiezen. Een weg die past bij ons interconfessionele perspectief die we vertalen in de meest ruime zin van het woord: met respect voor wie je bent, waar je vandaan komt en waar je wel of niet in gelooft.

 

Kernwaarden

Aan ons onderwijs liggen 3 kernwaarden ten grondslag:

  • persoonlijk
  • ambitieus
  • ondernemend

Persoonlijk

Bij ons mogen studenten rekenen op respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid, omdat deze waarden verankerd zijn in onze interconfessionele identiteit. MBO Utrecht biedt een kleinschalige leer- en werkomgeving, waardoor studenten zich snel betrokken en verbonden voelen.

Ambitieus

Bij ons worden studenten uitgedaagd en krijgen zij uitstekende mogelijkheden om hun talenten optimaal tot hun recht te laten komen. Met het brede aanbod aan opleidingen en leerbedrijven kunnen zij de keus maken die het beste bij hen past. Hiermee wordt een stevige basis voor hun vervolgopleiding en verdere loopbaan gelegd.

Ondernemend

Bij ons wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, houding en gedrag van studenten. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief. Studenten krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen en in de praktijk ervaring op te doen, bijvoorbeeld in één van onze leerbedrijven, die midden in de samenleving staan.