Practoraat Persoonlijk Leren

Het Practoraat Persoonlijk Leren is een expertiseplatform waar onderzoek, kennisontwikkeling en kennisdeling naar Persoonlijk Leren centraal staat. Het practoraat Persoonlijk Leren is verbonden aan MBO Utrecht.

Student verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling

Persoonlijk Leren is het onderwijsproces waarin de student wordt uitgedaagd verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen ontwikkeling. De docent is er om in afstemming met team en de student de kaders te bewaken en de verrijking te organiseren. Kenmerkend in dit proces is flexibiliteit in relatie en onderwijsprogramma.

Wat doet het practoraat?

Het practoraat ‘Persoonlijk Leren’ houdt zich bezig met onderzoek, kennisontwikkeling en kennisdeling waarbij Persoonlijk Leren centraal staat.

Practor Anne Marie van Rooijen staat aan het hoofd van dit practoraat en in deze video legt zij precies uit wat het practoraat doet.

Het practoraat Persoonlijk leren bij MBO Utrecht:

  • Onderzoekt door middel van participatief actieonderzoek (op de werkvloer, o.a. door participanten) op basis van theoretisch kader van Persoonlijk Leren.
  • Brengt beleving van betrokkenen in beeld en duidt deze (kwalitatief).
  • Maakt het effect van innovatie en succesvolle interventies zichtbaar.
  • Gaat op zoek naar de ingrediënten voor de ontwerpprincipes van Persoonlijk Leren.
MBO Utrecht en Persoonlijk Leren

Door zelf actief onderzoek op te zetten en uit te voeren, gericht op vernieuwing en aanpassing van óns onderwijs en aansluitend op de ontwikkelingen ín de samenleving, bouwen we aan een professionele leergemeenschap voor praktijkgericht onderzoek passend binnen de cultuur van MBO Utrecht.

Persoonlijk Leren is één van de speerpunten van MBO Utrecht.

Meer weten?

Voor meer informatie over het practoraat kan je contact opnemen met Practor Anne Marie:

Anne Marie van Rooijen
a.van.rooijen@mboutrecht.nl
Telefoon: 06-11526894