Over MBO Utrecht op maat

MBO Utrecht Op Maat staat garant voor kwalitatief onderwijs. Het onderwijs is uitdagend, van het juiste niveau, eigentijds en sterk praktijk georiënteerd. We stimuleren professioneel gedrag en professionaliteit op de werkvloer. Wij gaan uit van het talent van professionals en de persoonlijke leerbehoefte vanuit de werksituatie en startpunt is voor ontwikkeling. Er is ruimte voor zelfreflectie en ontwikkeling. Dit wordt bereikt door de inzet van inzet van topdocenten, praktijkbegeleiders en samenwerking tussen studenten. 

Wij bieden persoonlijk en praktijkgestuurd onderwijs dat aansluit bij volwassenen met werkervaring. De docent, praktijkbegeleiders en loopbaanadviseurs ondersteunen de persoonlijke leerbehoefte. 

Ons onderwijs is flexibel. Wij denken mee met zorginstellingen en zorgprofessionals. Samen ontwikkelen we op maat opleidingen en trainingen die passend zijn bij de situatie en behoeften van de zorgprofessional en -organisatie.

Visie

Onze onderwijsvisie rust op vijf pijlers. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: 

  • Flexibel onderwijs 
  • Ontwikkelingsgericht 
  • Uitdagend en op maat 
  • Student aan het roer 
  • Betekenisvol: real life en context 

Waarom MBO Utrecht Op Maat

MBO Utrecht Op Maat biedt studentgericht zorgonderwijs dat beantwoordt aan de behoeften in de zorg, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wij streven naar duurzame verbondenheid zodat wij actief kunnen bijdragen aan brede inzetbaarheid en leven lange ontwikkeling van zorgprofessionals. Daarin ondersteund door onze veertigjarige ervaring in het beroepsonderwijs en intensieve samenwerking met het werkveld. 

Flexibel onderwijs

FLOW onderwijs: flexibel en praktijkgericht leren
Flexibel onderwijs legt de basis voor de organisatie van het Leven Lang Ontwikkelenprogramma (LLO). Hiermee richten wij ons op horizontale en verticale doorstroming van studenten en bij- en nascholing. Kortom, wij zorgen voor Flow! Flexibel onderwijs voor onze studenten zodat zij optimaal kunnen leren. Bekijk de folder van ons FLOW onderwijs.