Over MBO Utrecht Op Maat

MBO Utrecht Op Maat staat garant voor kwalitatief onderwijs. Wij gaan uit van het talent van professionals. Het onderwijs dat wij bieden is persoonlijk en praktijkgestuurd en sluit aan bij volwassenen met werkervaring. De persoonlijke leerbehoefte vanuit de werksituatie is het uitgangspunt. Onze docenten, praktijkbegeleiders en loopbaanadviseurs ondersteunen deze persoonlijke leerbehoefte. 

Ons onderwijs is flexibel. Wij denken mee met organisaties en professionals. Samen ontwikkelen we opleidingen op maat en trainingen die passend zijn bij de situatie en behoeften van de mensen en het werkveld.

Het onderwijs is uitdagend, van het juiste niveau, eigentijds en sterk praktijk georiënteerd. Er is ruimte voor zelfreflectie en ontwikkeling. Dit wordt bereikt door de inzet van inzet van topdocenten, praktijkbegeleiders en samenwerking tussen studenten. 

Visie

Onze onderwijsvisie rust op vijf pijlers. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: 

  • Flexibel onderwijs 
  • Ontwikkelingsgericht 
  • Uitdagend en op maat 
  • Student aan het roer 
  • Betekenisvol: real life en context 

Waarom MBO Utrecht Op Maat

MBO Utrecht Op Maat biedt studentgericht onderwijs dat beantwoordt aan de behoeften van de werkvloer, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wij streven naar duurzame verbondenheid zodat wij actief kunnen bijdragen aan brede inzetbaarheid en leven lange ontwikkeling van professionals. Daarin worden wij ondersteund door onze veertigjarige ervaring in het beroepsonderwijs en intensieve samenwerking met het werkveld. 

Flexibel onderwijs

FLOW onderwijs: flexibel en praktijkgericht leren
Flexibel onderwijs legt de basis voor de organisatie van het Leven Lang Ontwikkelenprogramma (LLO). Hiermee richten wij ons op horizontale en verticale doorstroming van studenten en bij- en nascholing. Kortom, wij zorgen voor Flow! Flexibel onderwijs voor onze studenten zodat zij optimaal kunnen leren.

Ontdek meer over ons FLOW onderwijs

“De docent komt naar ons toe voor de lesdag in plaats van dat onze medewerkers in opleiding daarheen moeten. Fijn aan de intensieve samenwerking met MBO Utrecht op maat is dat er veel flexibiliteit is. We kijken samen naar welke leerroute het best is.”

Els Straal, medewerker van samenwerkingspartner Warande