Bekijk ons aanbod

Verdieping palliatieve zorg (K1006)

In dit keuzedeel leer je hoe je kunt omgaan met zorgvragers die op sterven liggen. 

bekijk alle details opleidingsinformatie downloaden

Iedere burger moet verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de gewenste plaats, op het juiste moment en de juiste zorgverleners. In dit keuzedeel verdieping Palliatieve zorg leer je hoe je kunt omgaan met zorgvragers die op sterven liggen. 

Over het keuzedeel

 • Voor wie?

  Ben je werkzaam in de zorg bij een erkend leerbedrijf en wil je je kennis, vaardigheden en techniek ontwikkelen en verdiepen met betrekking tot de Palliatieve zorg? Dan is dit keuzedeel verdieping Palliatieve zorg echt iets voor jou.  

 • Wat ga je leren?

  De complexiteit van de zorg neemt toe doordat mensen steeds ouder worden, langer thuis wonen en het schakelen met andere disciplines steeds belangrijker geworden is. Daarnaast is in de thuiszorg/hospice een toename van zorgvragers met psychiatrische problematiek. 
   
  Hierdoor wordt binnen de verschillende branches (VVT, AGZ, GGZ en GHZ) expertise en een omslag in denken en doen. 
   
  Palliatieve zorg neemt daarom een prominente plek in. Iedere burger moet verzekerd zijn van goede palliatieve zorg op de gewenste plaats, op het juiste moment en de juiste zorgverleners. In dit keuzedeel leer je hoe je kunt omgaan met zorgvragers die op sterven liggen. Tijdens dit keuzedeel wordt theorie behandeld. Ook zullen we veel overleggen over wat palliatieve zorg is, ervaringen en adviezen delen.  
   
  Het keuzedeel duurt in totaal 5 lesdagen en wordt op de 5e lesdag afgerond met examen. In deze periode krijg je theorieworkshops over palliatieve zorg en werk je in je groepje aan de opdracht die bij dit thema hoort. De opdrachten dienen met een voldoende te worden beoordeeld door de docent.   

 • Resultaat

  Na het voldoende afronden van dit keuzedeel ontvang je een landelijk erkend MBO- certificaat keuzedeel verdieping Palliatieve zorg. 

 • Inhoud en vakken

  Het keuzedeel verdieping Palliatieve zorg is een verdieping voor jou als beginnend beroepsbeoefenaar over het verlenen van palliatieve zorg aan zorgvragers. Je kan in de palliatieve zorg samenwerken met een integraal disciplinair team waar zorgvrager en naasten onderdeel van uitmaken. Je verdiept je op het gebied van kennis en het toepassen van de kennis omtrent de meest voorkomende symptomen waaronder pijn, benauwdheid, vermoeidheid, etc. Daarnaast omvat het keuzedeel een verdieping in kennis over en reflectie op ethische vraagstukken binnen de palliatieve zorg en communicatievaardigheden om met de zorgvrager in gesprek te gaan over de laatste levensfase. 

  Tijdens de lessen spreken we over ervaringen, meningen en gevoelens bij palliatieve zorg. We behandelen theorie en we bekijken met elkaar filmpjes. 

  Waarom samen? Palliatieve zorg is een heftig onderwerp. Het is goed ervaringen, emoties en visies met elkaar te delen. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid in de zorg. Ook in de beroepspraktijk wordt verwacht dat je emoties en ideeën deelt rond het sterven van zorgvragers.

 • Vooropleiding en toelating

  Om dit keuzedeel verdieping Palliatieve zorg te kunnen volgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Diploma Helpende, Verzorgende IG, Verpleegkundigen   
  • Minimaal acht uur per week werkzaam in de zorg op niveau 2, niveau 3 of niveau 4 
  • Begeleiding van een werkbegeleider/praktijkopleider op de werkplek. 
  • Bereidheid om tijd te stoppen in het leertraject en gelegenheid tot zelfstudie. 
 • Toetsing en examen

  Het examen is een examen van het Consortiumbo en wordt afgenomen op school. Als voorbereiding op het examen heb je je verdiept in het verlenen van palliatieve zorg aan een zorgvrager. Je hebt over deze situatie een casus geschreven. In dit examen voer je een examengesprek aan de hand van deze geschreven casus. In het gesprek verantwoord je de keuzes die je hebt gemaakt in de zorg en begeleiding van de zorgvrager en naastbetrokkene(n). 

 • Werkprocessen

  D1-K1-W1: Verleent palliatieve zorg aan zorgvragers 

Waarom een keuzedeel?

Je wilt je eerder behaalde diploma verrijken met door je nog verder de kwalificeren. 

Doelen

Aan het einde van het keuzedeel heb je de onderstaande doelen behaald. Je kunt na het volgen van dit keuzedeel: 

 • De rol van de zorgverlener weergeven in het verzorgen/verplegen van terminale zorgvragers 
 • De rol van de zorgverlener weergeven in het begeleiden van naasten 
 • Vertellen over de verschillende culturele gebruiken rond overlijden en rouw en je hebt een visie op jouw rol als zorgverlener daarbij 
 • Weergeven hoe de rouwtaken verlopen 
 • Verwoorden wat de begrippen terminale zorg en versterven zijn 
 • Aangeven wat het verschil is tussen versterven en euthanasie 
 • Bespreken wat omgaan met terminale zorgvragers en hun familie met jou doet 
 • Aangeven wat (niet) reanimeren-beleid is 

Na dit keuzedeel

Door het volgen van het keuzedeel verdieping Palliatieve zorg ben je beter gekwalificeerd om in te spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Immers de verpleeghuiszorg van nu is, vergeleken met 5 jaar terug, complexer. De bewoners zijn grotendeels palliatief. Het vraagt om extra expertise, een omslag in denken en doen, in communicatie en attitude zowel richting de bewoner als ook de familie. Daarnaast sluit het keuzedeel aan bij het raamwerk en het kwaliteitskader palliatieve zorg dat vanaf 3 oktober 2017 beschikbaar is. 

Er zal gericht aandacht zijn voor de markering van de palliatieve fase, proactieve zorgplanning, het samenwerken in een integraal disciplinair team waar patiënt/cliënt/zorgvrager en naasten onderdeel van uitmaken. Er is verdieping van kennis en het toepassen van de kennis omtrent de meest voorkomende symptomen waaronder pijn, benauwdheid, vermoeidheid, etc. Daarnaast is er de verdieping over palliatieve sedatie en euthanasie. Kortom; zowel de (toekomstige) werknemers (extra kansen op de arbeidsmarkt) als de werkgevers (extra expertise en als zodanig inzetbaar in een brede context, waardoor tekorten worden gevuld) zijn positief over het keuzedeel. 

Maatwerkoplossingen voor organisaties en groepen

Hannie van Beers, adviseur Leven Lang OntwikkelenHeeft jouw organisatie specifieke opleidingswensen? MBO Utrecht Op Maat biedt flexibele oplossingen voor wat jij nodig hebt. Samen met jou stemmen we af welke onderwijs nodig is om de actuele scholings- en ontwikkelvragen op de werkvloer te beantwoorden.

Onze adviseur Leven Lang Ontwikkelen helpt je graag met advies over een incompany traject of een offerte op maat. Neem telefonisch contact op via 06-15313970 of laat je gegevens achter.

Vul het contactformulier in

Praktische informatie

duur 10 dagdelen
niveau 3, 4
vorm keuzedeel
start In overleg
 • Academie voor Zorg en Welzijn
 • In overleg
 • K1006 / Verdieping palliatieve zorg
 • mbo-certificaat
 • Nee
 • Kosten voor individueel traject of traject voor een groep verschillen. Neem contact met ons op.

Opleidingsinformatie downloaden

Over MBO Utrecht Op Maat

MBO Utrecht Op Maat is de aanbieder van zorgonderwijs op maat. Voor de zorgprofessional die zich verder wil ontwikkelen. Voor de herintreder die kennis en vaardigheden wil opfrissen. Voor de zij-instromer die zich in het vak wil bekwamen. En voor de zorgorganisatie die personeel op basis van de eigen zorgvraag wil scholen. Wij bieden trainingen, bijscholing, leereenheden, keuzedelen en BBL-opleidingen in de zorg. Passend bij jouw instroomniveau, behoefte en tijd. 

“Samen zoeken naar wat past voor een individuele zorgprofessional of zorginstelling is fantastisch. Er is zoveel mogelijk!”

Anneke Klinkhamer, loopbaanadviseur

Deelname

De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen. Het maximale aantal deelnemers is 24, minimale aantal deelnemers 12. 

“Het is mooi om onderdeel te zijn van een team op een kleinschalige school. Dit uit zich vooral in de persoonlijke aandacht die er is voor studenten. Iets wat ik ook zelf iedere dag probeer waar te maken.”

Ellen Beringen, officemanager

Vijf redenen om voor Op Maat te kiezen

 1. We bieden persoonlijk onderwijs, passend bij de leer- en ontwikkelbehoefte van de zorgprofessional 
 2. We zijn flexibel en kunnen goed meebewegen met acute zorgvragen die om bijscholing vragen 
 3. Al meer dan veertig jaar opleider in de zorg 
 4. Leren op de werkplek of op goed bereikbare locaties in Utrecht en Hilversum 
 5. Les van ervaren zorg professionals uit de praktijk 

MBO Utrecht, voor Zorgonderwijs Op Maat

Wil je je verder ontwikkelen als zorgprofessional? Ben je geïnteresseerd in een overstap naar de zorg? Of ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zorgprofessionals in jouw instelling? MBO Utrecht Op Maat is dé aanbieder van zorgonderwijs voor volwassenen in de regio Utrecht. Wij bieden trainingen en bijscholingen, zowel voor de individuele professional als in company voor zorginstellingen. Wij kijken altijd naar de leerbehoefte van de professionals en zorgen dat de ontwikkelingsroute daarbij past en op het juiste moment komt. Flexibel onderwijs op maat!