Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Aanmelden

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 23181
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 3 jaar
Academie: Academie voor Welzijn
Startdatum: september
Locatie: Australiëlaan 25, Utrecht

Open Dag

20 maart

18.00 tot 21.00 uur

Meer informatie

Wil je graag werken met mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking? En wil je ervoor zorgen dat de zorg goed geregeld is? Meld je dan aan voor de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg bij MBO Utrecht.

De opleiding

Over de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

De opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg duurt drie jaar en is een niveau hoger dan de opleiding Begeleider gehandicaptenzorg. Een persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg richt zich op hoe de cliënt kan  leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie van de cliënt en het bevorderen van de kwaliteit van leven. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg handelt zelfstandig op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen en huishouden, dagbesteding. Naast de dagelijkse verzorging ben je als persoonlijk begeleider ook de eerstverantwoordelijke begeleider van één of meerdere cliënten. Je schrijft het begeleidingsplan, coördineert de zorg en bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënt, familie en het team. Je werkt vaak in complexe situaties en je moet kunnen omgaan met onverwachte situaties.

De doelgroep waarmee de beroepskracht maatschappelijke zorg werkt, is zeer divers. Er zijn cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

De instellingen in de maatschappelijke zorg bieden verschillende typen dienstverlening zoals 24-uurszorg (intramuraal), semimurale zorg en ambulante zorg.

Naast algemene vakken als Nederlands, Engels en burgerschap, volg je vakken als communicatie, doelgroepenleer, ontwikkelingspsychologie en krijg je creatieve vakken. In elk leerjaar loop je stage.

Belangrijke vakken binnen deze opleiding

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Communicatie
 • Observeren
 • Doelgroepen
 • Methodisch begeleiden

Kerntaken

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg;
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid;
 • Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg.

Iets voor jou?

 • Je bent geduldig
 • Je bent behulpzaam
 • Je bent georganiseerd
 • Je hebt improvisatievermogen

Wat leer je

Tijdens je opleiding leren we hoe je cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor een korte of langere tijd begeleidt. Bij ons leer je hoe je cliënten kunt helpen bij de dagelijkse zorg en hoe je goed luistert en communiceert. Ook leer je hoe je een zorgplan moet schrijven en hoe je de zorg coördineert. Je geeft begeleiding aan nieuwe collega’s, stagiaires en vrijwilligers. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden. De stage vormt het hart van je opleiding. Je leert vanuit de praktijk en maakt op school de koppeling tussen theorie en praktijk.

Stage (BPV)

In leerjaar 2 en 3 ga je stagelopen. Hierbij ga je in het eerste halfjaar 2 dagen stagelopen en het tweede half jaar 3 dagen stagelopen.

Je kunt stagelopen bij de verschillende woonvoorzieningen en dagbestedingscentra waar cliënten met een beperking verblijven.

Na de opleiding

Wat kun je met een diploma Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg?

Beroepskrachten maatschappelijke zorg zijn ambulant en/of intramuraal en/of semimuraal werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in de gehandicaptenzorg. Verder zijn zij inzetbaar in overige verzorgend-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verpleging en verzorging.

Wil je weten wat de kans op werk is na het afronden van deze opleiding? Je vindt deze informatie op de website van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Vaak gekozen vervolgstudie

 • Hbo opleidingen, zoals Sociaal pedagogische hulpverlening.

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met deze opleiding moet je in het bezit zijn van een:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of;
 • Diploma vmbo gemengde leerweg of;
 • Diploma vmbo theoretische leerweg of;
 • Overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of;
 • Diploma mbo niveau 3

Daarnaast dien je om toegelaten te worden aan deze opleiding deel te nemen aan de kennismakingsactiviteiten en dient je Digitaal Doorstroomdossier compleet te zijn.

Instroommomenten

 • Augustus/september 2018

Kosten

De bedragen van het lesgeld wordt elk jaar wettelijk vastgesteld. Dit lesgeld hoef je alleen te betalen als je 18 jaar of ouder bent. De bedragen voor het schooljaar 2018-2019 zijn nog niet bekend. Je kunt rekening houden met ongeveer €1.140,- voor een BOL opleiding*. Verder moet je rekening houden met kosten voor boeken en andere leermiddelen zoals readers, licenties en kopieerwerk.

Aanschaf van een laptop

Je hebt voor deze opleiding een laptop nodig die je gaat gebruiken tijdens projecten en bepaalde lessen. Daarnaast wordt een deel van het lesmateriaal digitaal aangeboden. De laptop-eisen die gesteld worden voor jouw opleiding vind je op: laptop.mboutrecht.nl.

Studentenreisproduct

Indien je een voltijd mbo studie volgt heb je recht op een studentenreisproduct. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e kun je ook in aanmerking komen voor de andere producten van studiefinanciering: een basisbeurs, een aanvullende beurs en een lening. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.

* Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De academie

Ben jij een mensen-mens? Dan is een opleiding op de Academie voor Welzijn iets voor jou! Jouw werk kan voor mensen het verschil maken. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en verliest je eigen grenzen niet uit het oog. Werken met mensen vraagt niet alleen kennis maar ook houding en vaardigheden. Hiermee oefenen is de basis van de opleiding tot pedagogisch medewerker of medewerker maatschappelijke zorg of helpende zorg en welzijn. Dus ben je betrokken, empathisch en assertief en werk jij graag met mensen waar jij het verschil voor wil maken dan is de academie voor welzijn echt iets voor jou!

Lees interviews met studenten

Wat vinden de studenten van hun opleiding? Waar lopen zij stage? Hebben ze nog tijd voor een bijbaan? Leer onze studenten kennen op de interviewpagina

Disclaimer:
We doen er alles aan om deze informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden. Maar omdat onze opleidingen continue in ontwikkeling zijn, kan het voorkomen dat er gedurende het schooljaar kleine wijzingen doorgevoerd worden.