Diplomavereisten

De eisen waaraan je moet voldoen om een diploma te halen zijn beschreven in het kwalificatiedossier, dat landelijk is vastgesteld. In een kwalificatiedossier zijn meestal meer opleidingen (kwalificaties) beschreven. Het dossier bestaat uit een basisdeel & een profieldeel. Het basisdeel bevat de kerntaken en werkprocessen die gelden voor alle opleidingen in het dossier. In het profieldeel staan de kerntaken en werkprocessen die gelden voor jouw opleiding.

Je kunt het kwalificatiedossier vinden op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB): http://kwalificaties.s-bb.nl/

Wij hebben dit omgezet in een examenplan per opleiding.De eisen uit het basisdeel en al dan niet het profieldeel, worden aangevuld met de generieke eisen, BPV, keuzedelen en eventuele en beroeps- en of branchevereisten.

Generieke eisen
In elke opleiding zijn generieke eisen opgenomen: Nederlands, rekenen, Engels (alleen voor niveau 4) en de vakken Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (hierna: LOB) en Burgerschap. Deze eisen zijn voor alle opleidingen van een bepaald opleidingsniveau hetzelfde. Voor meer informatie over deze generieke eisen kun je een kijkje nemen in de OER.

Beroepspraktijkvorming (BPV)
De Beroepspraktijkvorming (BPV), of stage, is een verplicht onderdeel van je opleiding en moet met een voldoende zijn afgerond. Zonder dit leren in de praktijk kun je geen diploma behalen. Een voldoende resultaat voor jouw BPV betekent dat je al je leerdoelen hebt behaald en je BPV-periodes met een positieve beoordeling hebt afgerond (zie ook hoofdstuk 3.3 van deze studiegids).

Beroeps- en branchevereisten
De beroepsvereisten voor jouw opleiding kun je vinden in de OER. Dit geldt ook voor eventuele aanvullende branchevereisten voor jouw opleiding.

Keuzedelen
Ook de keuzedelen zijn een onderdeel van je opleiding. De keuzedelen die je hebt gevolgd, sluit je af met een examen dat past bij de inhoud van het keuzedeel. Voordat je start met het keuzedeel, word je geïnformeerd over het examenplan van het keuzedeel.

De keuzedeelverplichting per opleidingsniveau is:

Opleidingsniveau                         Opleidingsniveau Studiebelastingsuren (SBU)
Entree                                             240
Niveau 2                                         480
Niveau 3                                         720
Niveau 4                                         720

Jouw studieloopbaanbegeleider helpt je bij het maken van een keuze in het studentinformatiesysteem (Osiris).

Let op: De keuzedelen zijn bedoeld om flexibele opleidingen aan te bieden die goed aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. MBO Utrecht behoudt zich het recht voor om gedurende jouw opleiding het aanbod van keuzedelen te wijzigen. Als student van MBO Utrecht kun je geen rechten ontlenen aan de aangeboden pakketten van keuzedelen. Tijdens de opleiding word je geïnformeerd over het aanbod keuzedelen bij jouw opleiding en wanneer je de keuzedelen mag kiezen.