Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op school gerespecteerd wordt. Ongeacht je religie, afkomst of seksuele geaardheid. MBO Utrecht is een veilige plek om te zijn en leren. Er is geen plek voor geweld of pesten. Die veiligheid bieden wij jou, maar moeten we ook samen aan elkaar bieden.

MBO Utrecht heeft een schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan staat op de website en krijgt elk jaar een update. Is er een noodgeval, dan moet je altijd de instructies van de bedrijfshulpverlener (bhv’er) opvolgen.

Gedragsprotocol voor studenten

De gedragsregels voor studenten van MBO Utrecht vind je in het studentenstatuut.

Ongewenst gedrag

Als je je, om welke reden dan ook, niet veilig voelt op school, dan kun je naar de vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld omdat je wordt gepest, gediscrimineerd of bedreigd of omdat er lichamelijk of seksueel geweld tegen je wordt gebruikt. Aarzel niet om contact op te nemen. De vertrouwenspersoon zal naar je luisteren en je verhaal serieus nemen. Iedere locatie van MBO Utrecht heeft een vertrouwenspersoon:

Karin de Kok
Australiëlaan 25 | studenten
E: karin@hermanbroodacademie.nl
M: 06-45456180

Constance Uitenbogaard
Daltonlaan 300 | studenten en medewerkers
E: c.uitenbogaard@mboutrecht.nl
M: 06-11209623

Jara Gommers
Burgemeester Norbruislaan 674 | studenten en medewerkers
E: j.gommers@mboutrecht.nl
M: 06-25705058

Incidentenregistratie

Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige omgeving is. Om dat goed in de gaten te houden, houden wij een incidentenregistratie bij. Dit betekent dat alle incidenten worden genoteerd in een lijst: de Incidenten Manager. Zo kunnen we zien hoe wat er gebeurt en hoe vaak dit voorkomt.

De Incidenten Manager gebruiken we om ons veiligheidsbeleid te schrijven. Dat beleid wordt elk jaar bekeken en – als dat nodig is – aangepast. Als je zelf bij een incident bent geweest of iets hebt gezien, dan kun je dit melden bij je Slb’er. Jouw Slb’er zorgt ervoor dat het incident opgenomen wordt in de Incidenten Manager.

Informatiebeveiliging en privacy

Wij vinden het belangrijk om op een zorgvuldige manier met persoonlijke informatie om te gaan en gegevens van bijvoorbeeld onze studenten en hun ouders te beschermen tegen misbruik door anderen. Hiervoor nemen we technische maatregelen. Ook zijn er gedragsregels voor medewerkers en studenten. Hierin staat ook hoe je op een veilige manier omgaat met ICT-middelen, zoals bijvoorbeeld:

  • Het vergrendelen van je laptop als je even weg bent.
  • Inloggegevens niet aan anderen geven.
  • Geen illegale software downloaden.

Meer hierover lees je in het Reglement verantwoord netwerkgebruik voor studenten (zie link) en in het privacyreglement voor studenten . Lees dit goed door!

Wij geven alleen persoonlijke gegevens door aan andere organisaties als dit wettelijk mag. Een overzicht van de gegevens die we aan andere organisaties kunnen doorgeven, vind je in het dataregister MBOU studenten.

Arbo Veiligheid

Tijdens je opleiding werk je met apparatuur waarmee je later ook moet werken. Aan het gebruik van die apparaten zitten risico’s. Ze kunnen gevaarlijk zijn als je niet weet hoe je ze moet gebruiken. Daarom leren wij je ook hoe je veilig je werk kunt doen. En de maatregelen die je kunt nemen om jezelf, waar dat kan, te beschermen. Zo ben jij beter voorbereid op je stage.

Als student van MBO Utrecht ben je verplicht om deze voorlichting te volgen en instructies van toezichthouders, zoals praktijkdocenten, op te volgen.

Portretrecht

Foto’s van jou, bijvoorbeeld die gemaakt zijn tijdens activiteiten, worden alleen in folders of op de website geplaatst als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Ben je nog geen 16 jaar, dan moeten jouw ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven.