Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en Burgerschap

LOB gaat over het ontdekken van jouw eigen kwaliteiten en talenten. Over kiezen voor een vervolgopleiding of werk dat bij jou past. Zie ook hoofdstuk 4 van deze studiegids.

Burgerschap gaat over jouw plek als burger in de maatschappij en jouw bijdrage daaraan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • politiek (democratie) en juridische zaken;
  • economie;
  • sociaal-maatschappelijke onderwerpen;
  • vitaal burgerschap (onder andere hoe blijf je gezond);
  • kritisch leren denken met respect voor de ander.

Voor LOB en Burgerschap geldt een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat je moet laten zien hoe jij je tijdens je opleiding hebt ontwikkeld op het gebied van LOB en Burgerschap. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het uitvoeren van opdrachten en/of het maken van een portfolio. Wil je weten wat jij voor jouw opleiding moet doen? Dit lees je in de OER.

retailmanager