Financiën

Studiefinanciering

Als je 18 jaar of ouder bent en een BOL-opleiding volgt, heb je recht op studiefinanciering. Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en/of een lening. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt.

Doe je een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), dan krijg je geen studiefinanciering.

  • De basisbeurs is afhankelijk van je woonsituatie. Woon je niet meer thuis, dan is de beurs hoger dan wanneer je bij je ouders/verzorgers woont.
  • Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, dan kun je een aanvullende beurs krijgen. De hoogte van deze aanvullende beurs wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je ouders/verzorgers en of je nog thuis of zelfstandig woont.
  • Het studentenreisproduct (een OV-kaart) is onderdeel van je studiefinanciering. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Ook wanneer je jonger bent dan 18 jaar, kun je een OV-studentenkaart krijgen.
  • Kom je met een basisbeurs en aanvullende beurs nog steeds te kort? Dan kun je ook geld lenen bij DUO. De lening kun je maandelijks aanpassen of opzeggen. Je bepaalt zelf de hoogte van de lening. Let op: de lening moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Gift of prestatiebeurs

Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een schenking. Zolang je mbo 1 of 2 doet, heb je recht op studiefinanciering.

Doe je een opleiding op niveau 3 of 4, dan worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een schenking als je binnen 10 jaar minimaal een niveau 3 diploma haalt. Gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel een ‘prestatiebeurs’. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.

Voor meer informatie over studiefinanciering zie ook de site van DUO.

Studentenreisproduct

Met een studentenreisproduct (OV-studentenkaart) kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Je kunt daarbij kiezen uit een week- of weekendabonnement. Je kunt het studentenreisproduct ook aanvragen als je jonger bent dan 18 jaar. Voorwaarde is daarbij wel dat je een BOL-opleiding volgt.

Meer informatie over het aanvragen, ophalen en stopzetten van je studentenreisproduct vind je hier.

Stopzetten studentenreisproduct

Let op: De datum die op je diploma staat is ook de datum van uitschrijving. Vanaf die datum heb je geen recht meer op studiefinanciering.

Zorg ervoor dat je zelf je studentenreisproduct stopzet. Je moet je OV-studentenkaart in ieder geval stopzetten vóór of op de 10e dag van de eerste maand waarin je er geen recht meer op hebt. Dus 10 januari, 10 februari enzovoort. Je mag vanaf de 1e dag van die maand al niet meer met je OV-studentenkaart reizen.

Als je per ongeluk het studentenreisproduct op je kaart gebruikt terwijl je er geen recht meer op hebt, krijg je een boete. In de eerste maand nadat je geen recht meer hebt op je OV-studentenkaart, is de boete € 75,- per halve maand. Gebruik je het ná die eerste maand, dan is de boete € 150,- per halve maand. Je krijgt alleen een boete als je met je OV-studentenkaart reist, terwijl je daar geen recht meer op hebt.

Les- of cursusgeld

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hangt de hoogte van het les- of cursusgeld af van de leeftijd van de student, het niveau van de opleiding (1-4) en de leerweg (BOL of BBL).

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en voltijds onderwijs (BOL) volgt, dan betaal je lesgeld. Studenten die een BBL-opleiding volgen, betalen cursusgeld. Als je lesgeld moet betalen, krijg je hierover automatisch bericht van DUO. Daarna kun je het lesgeld in één keer overmaken. Betaal je liever in termijnen, dan kun je een betalingsregeling aanvragen. Cursusgeld wordt gefactureerd door MBO Utrecht.

Hoeveel les- of cursusgeld je moet betalen, kun je hier vinden.

Meer informatie over les- en cursusgeld vind je op de website van de Rijksoverheid.