Aan- en afwezigheid

In Nederland is er een leer- en kwalificatieplicht. Dit betekent dat je verplicht bent om totdat je 18 jaar bent naar school te gaan, in ieder geval totdat je een startkwalificatie hebt behaald. Dat is minimaal een mbo-diploma op niveau 2, een havo- of een vwo-diploma.

Bij iedere les registreert de docent je aanwezigheid. Je kunt zelf in het studenteninformatiesysteem Osiris controleren of je aan- en afwezigheid goed is bijgehouden.

Geoorloofd verzuim: ziekte of verlof

MBO Utrecht gaat ervan uit dat je altijd volgens je rooster aanwezig bent op school en dat je op tijd komt. Dat is ook belangrijk om je schoolperiode en stage goed te doorlopen.

Ben je ziek en kun je niet naar school komen, dan moet je dat melden op school en als je stage loopt ook op je BPV-adres. Je meldt je ziek vóór 8.30 uur in Osiris. Ben je jonger dan 18 jaar, dan word je ziek gemeld door je ouder/verzorger in Osiris. Je ouders krijgen een account voor het ouderportaal zodat ze jou ziek kunnen melden. Hier lees je meer informatie.

Als je verlof wilt aanvragen voor bijvoorbeeld een bezoek aan een arts, rijexamen, een huwelijk of begrafenis? Dan moet je minimaal 2 dagen van tevoren een verlofaanvraag indienen in Osiris. Je Slb’er checkt de ingediende verlofaanvraag en keurt deze goed of af. Ben je jonger dan 18 jaar, dan wordt de verlofaanvraag ingediend door je ouder in Osiris.

Als je langer dan 5 dagen ziek bent, dan neemt je Slb’er contact met je op om afspraken te maken wanneer en hoe je weer lessen kunt gaan volgen. Als je regelmatig korte tijd ziek bent, dan is ook dat onderwerp van gesprek met jouw Slb’er.

Ongeoorloofd verzuim

Als je niet aanwezig bent op school zonder toestemming van je Slb’er of teamleider, dan is dat ongeoorloofd verzuim. Ook te laat komen of je niet houden aan de afspraken rondom ziekmelden, is ongeoorloofd verzuim.

Zolang je nog geen startkwalificatie hebt behaald en jonger bent dan 23 jaar is MBO Utrecht verplicht om te veel verzuim te melden bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Te veel verzuim is wanneer je in vier weken achter elkaar 16 klokuren afwezig bent of 10 keer te laat komt. Het maakt niet uit of je ouder en jonger bent dan 18 jaar.

Het aanwezigheidsbeleid van MBO Utrecht ‘Iedereen bij de les’ is te vinden bij Afspraken en Regels.