Aan- en afwezigheid

Nederland kent een leer- en kwalificatieplicht. Dit betekent dat studenten tot 18 jaar onderwijs móeten volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald (dat is minimaal een diploma mbo niveau 2, havo of vwo).

Bij iedere les registreert de docent je aanwezigheid. Je kunt zelf in het studenteninformatiesysteem (Osiris) controleren of je aan- en afwezigheid goed is bijgehouden.

Geoorloofd verzuim: ziekte of verlof

MBO Utrecht gaat ervan uit dat je altijd volgens je rooster aanwezig bent op school en dat je op tijd komt. Wil je succesvol zijn op school en tijdens je BPV, dan is het belangrijk dat je er op de afgesproken tijden bent.

Als je niet aanwezig kunt zijn omdat je ziek bent, dan moet je dat melden op school en als je stage loopt ook op je BPV-adres. Je meldt je ziek vóór 8.30 uur in Osiris. Ben je jonger dan 18 jaar dan word je ziekgemeld door je ouder/verzorger in Osiris. Je ouders krijgen een account voor het ouderportaal zodat ze jou ziek kunnen melden.

Als je verlof wilt aanvragen voor bijvoorbeeld een bezoek aan een arts, rijexamen, een huwelijk of begrafenis, dan moet je minimaal 2 dagen van tevoren een verlofaanvraag indienen in Osiris. Je slb’er checkt de ingediende verlofaanvraag en keurt deze goed of af. Ben je jonger dan 18 jaar dan wordt de verlofaanvraag ingediend door je ouder in Osiris.

Als je langer dan 5 dagen ziek bent, dan neemt je slb’er contact met je op om afspraken te maken over hervatting van het onderwijs. Als je regelmatig korte tijd ziek bent, dan is ook dat onderwerp van gesprek met jouw slb’er.

Ongeoorloofd verzuim

Als je niet aanwezig bent op school zonder toestemming van je slb’er of teamleider, dan is dat ongeoorloofd verzuim. Ook te laat komen of je niet houden aan de afspraken rondom ziekmelden, is ongeoorloofd verzuim.

Zolang je nog geen startkwalificatie hebt gehaald en jonger bent dan 23 jaar is MBO Utrecht verplicht om te veel verzuim te melden bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Er is sprake van te veel verzuim als je in een periode van vier aaneengesloten weken, 16 klokuren afwezig bent of 10x te laat komt. Gemeenten en MBO Utrecht maken hierbij geen onderscheid tussen studenten die jonger of ouder zijn dan 18 jaar.

Het aanwezigheidsbeleid van MBO Utrecht ‘Iedereen bij de les’ is te vinden bij Afspraken en Regels.