Klachten, bezwaar en beroep

Wij willen jou een prettige leeromgeving bieden. Maar waar gewerkt wordt, kunnen er ook dingen misgaan.

Het kan voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. Zit jou iets dwars? Bespreek dit altijd eerst met degene die erover gaat of waar je het probleem mee hebt (bijvoorbeeld je docent of je studieloopbaanbegeleider). Als je er samen niet uitkomt ga je naar de teamleider of clusterdirecteur. De teamleider nodigt je dan uit voor een gesprek.
Daarnaast is op elke locatie een vertrouwenspersoon waar je naartoe kunt als je je om welke reden dan ook niet veilig voelt op school.

Kom je er toch niet uit in het gesprek, dan kun je terecht bij de klachtenfaciliteit van MBO Utrecht door te mailen naar: klachtenstudenten@mboutrecht.nl  

  • Ben je het niet eens met de afhandeling van de klacht of met het besluit van de examencommissie? Dan kun je via de klachtenfaciliteit je klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.
  • In beroep gaan tegen een besluit van de examencommissie bij de onafhankelijke commissie van beroep tegen examenbeslissingen.
  • Voor overige klachten of geschillen kun je ook terecht bij de klachtenfaciliteit.

Dat kan dan via mail of per post:

Klachten over ongewenst gedrag

Bij klachten van studenten en ouders/verzorgers over de schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school wettelijk verplicht om hiervan aangifte te doen bij de politie. De regels voor de behandeling van klachten over ongewenst gedrag staan in de Klachtenregeling MBO Utrecht seksuele intimidatie, discriminatie en agressie:  www.mboutrecht.nl/studenten/klachten.

Klachtenregelingen

In verschillende regelingen staat beschreven hoe we bij MBO Utrecht omgaan met jouw klacht. De Regeling beroep tegen examenbeslissingen is voor klachten over examinering. Wanneer sprake is van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten dan beschrijft de Klachtenregeling ongewenst gedrag bij wie je terecht kunt. Daarnaast bestaat de Regeling overige klachten.