Over studiebegeleiding

Op deze pagina vind je antwoorden op onze meest gestelde vragen over studiebegeleiding bij MBO Utrecht. Meer informatie over (extra) begeleiding kun je vinden op onze pagina met praktische informatie.

 • Studiebegeleiding

  Een van je docenten is ook je Studieloopbaanbegeleider (SLB’er), een soort mentor of coach. Hij of zij ondersteunt je bij je studievoortgang en let op of je extra ondersteuning nodig hebt. Bij hem of haar kun je terecht met allerlei vragen over je opleiding, (studie)loopbaan en ontwikkeling. Jouw loopbaanontwikkeling staat centraal, en natuurlijk kun je ook persoonlijke zaken bespreken.

 • Ik heb extra begeleiding nodig, wanneer moet ik dat aangeven?

  Om zo goed mogelijk te bepalen wat jij nodig hebt, is het belangrijk om aan te geven wat je precies (extra) nodig hebt om succesvol te zijn op school. Doe dat dan al bij je aanmelding. Zo kunnen we nog voordat jij bij ons start met een plusgesprek bepalen welke ondersteuning jij nodig hebt.

  Leer hier meer over extra begeleiding bij MBO Utrecht.

 • Ik heb dyslexie

  Studenten met dyslexie hebben recht op aanpassingen tijdens hun studie, waaronder het gebruik van het computerprogramma Kurzweil 3000. De studenten mogen de software thuis en op school gebruiken zolang ze bij MBO Utrecht student zijn. De software kun je op je eigen laptop, telefoon of tablet installeren, met behulp van een persoonlijk licentiecode die je via school aanvraagt. MBO Utrecht betaalt de licentiekosten.

 • Ik heb een beperking

  Bij persoonlijke factoren die van invloed zijn op de studie en/of fysieke beperkingen wordt samen met de student, (ouders) en de SLB-er een individueel begeleidingsplan (IBP) opgesteld.

  Als het nodig is worden de TDZ en de adviseur passend onderwijs, of externe partijen ingeschakeld.