Over mbo

Op deze pagina vind je antwoorden op onze meest gestelde vragen over het mbo. De verschillende niveaus, toelatingseisen en de verschillende soorten opleidingen (BOL/BBL) komen aan bod. Je kunt hier ook terecht voor informatie over MHBO-opleidingen en over de opbouw van een opleiding bij MBO Utrecht.

 • Wat zijn de verschillende niveaus op het mbo?

  Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus. Voor elk niveau gelden andere toelatingseisen. Ook het aantal jaar dat je naar school gaat verschilt.

  • Niveau 1
   Vooropleiding: Geen diploma vereist, minimaal 16 jaar op 1 augustus
   Duur: 1 jaar
   Doorstromen: mbo niveau 2
   Bekijk hier onze entree-opleiding
  • Niveau 2
   Vooropleiding: Diploma vmbo basis/kader/GL/TL(MAVO) of een diploma mbo niveau 1
   Duur: 1-2 jaar
   Doorstromen: mbo niveau 3 of 4
   Bekijk hier onze niveau 2 opleidingen
  • Niveau 3
   Vooropleiding: Diploma vmbo kader/GL/TL(MAVO), diploma mbo niveau 2 of een overgangsbewijs Havo / VWO van leerjaar 3 naar 4
   Duur: 2-3 jaar
   Doorstromen: mbo niveau 4
   Bekijk hier onze niveau 3 opleidingen
  • Niveau 4
   Vooropleiding: Diploma vmbo kader/GL/TL(MAVO), diploma mbo niveau 2 en 3 of een overgangsbewijs Havo / VWO van leerjaar 3 naar 4
   Duur: 3-4 jaar
   Doorstromen: hbo
   Bekijk hier onze niveau 4 en MHBO opleidingen

  Voor de opleidingen in de richting sport en muziek gelden aanvullende eisen. Check de opleidingspagina’s van deze opleidingen voor meer informatie.

 • Wat zijn de toelatingseisen?

  De toelatingseisen voor mbo-opleidingen zijn wettelijk vastgelegd en verschillen per niveau. Op elke opleidingspagina vind je onder het kopje “Vooropleiding en toelating” de toelatingseisen voor die specifieke opleiding.

  Opleidingen in de richting sport en muziek hanteren aanvullende eisen. Ook voor MHBO opleidingen zijn de toelatingseisen strenger dan voor reguliere mbo-opleidingen. Check de opleidingspagina’s voor meer informatie.

 • Wat is het verschil tussen een BOL en een BBL opleiding?

  Het mbo heeft twee verschillende leerwegen: BOL en BBL. Zij verschillen van elkaar in de verdeling tussen theorie en praktijk.

  BOL

  BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. Bij een BOL-opleiding ga je de hele week naar school en doe je praktijkervaring op tijdens de stage bij een erkend leerbedrijf.

  BBL

  BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Bij een BBL-opleiding ga je één dag per week naar school en werk je een minimaal aantal vastgestelde uren per week bij een erkend leerbedrijf.

 • Hoe ziet een mbo-opleiding bij MBO Utrecht eruit?

  Een mbo-opleiding bestaat uit verschillende delen onderwijs. Dit noemen we de kwalificatiestructuur.

  • Basisdeel (50% van het onderwijs)
   In dit onderdeel vind je de brede basisvakken die elke student in deze beroepsrichting volgt. Ook volg je algemene vakken zoals taal, rekenen, loopbaan en burgerschap.
  • Profieldeel (35% van het onderwijs)
   Het profieldeel geeft vorm aan de specifieke onderdelen van een opleiding die niet gelden voor alle opleidingen in deze beroepsrichting. Op je diploma komt de naam te staan van dit profiel (het kwalificatiedossier)
  • Keuzedelen (15% van het onderwijs)
   Dit is een deel van je studie dat je relatief vrij kan invullen. De opleidingen bieden vaak keuzedelen aan die verbredend of verdiepend zijn en bijdragen een betere in- of doorstroom naar een vervolgopleiding. Denk aan keuzedelen als ondernemerschap, duits, fitness of voorbereiding hbo.

  Bij ons volg je een beroepsopleiding. Leren in de praktijk staat dus centraal. Bij alle opleidingen krijg je theorielessen en praktijklessen. De praktijk halen we in school, bijvoorbeeld door opdrachten in praktijklokalen.

  Bij elke opleiding is stage een belangrijk onderdeel. Tijdens je stage leer je hoe je jouw toekomstige beroep uitvoert. De verhouding tussen theorie en praktijk is 60/40.

 • Wat is een MHBO-opleiding?

  Een MHBO opleiding is een mbo niveau 4 opleiding die je extra goed voorbereid op het hbo. Je krijgt extra vakken en vakken uit het propedeusejaar van het hbo, waardoor de stap naar het hbo kleiner wordt. Meer informatie over MHBO opleidingen bij MBO Utrecht vind je op deze pagina.