Ouderbetrokkenheid

MBO Utrecht vindt het heel belangrijk dat jouw ouders/verzorgers betrokken zijn bij jouw opleiding.

In sommige gevallen zullen we contact opnemen met jouw ouders/verzorgers. Daarbij houden we ons aan de regels die staan in de wet Rechtsbescherming rechtspersonen:

Ben je tussen de 16 en 18 jaar?

Dan informeren we je ouders over jouw studievoortgang. Het gaat over jouw beoordelingen, verslagen van studievoortgangsgesprekken, schriftelijke waarschuwingen over jouw studievoortgang, verbeterplannen en het (voorlopige) bindend studieadvies.

Jouw ouders zijn verantwoordelijk voor jouw aanwezigheid op school, het ziekmelden en het aanvragen van verlof. We informeren je ouders over jouw aanwezigheid en verzuim, vervelende gebeurtenissen, schorsing of verwijdering.

Ben je jonger dan 16?

Dan informeren we je ouders/verzorgers ook over begeleiding. Je ouders moeten dan akkoord gaan met de gemaakte ondersteuningsafspraken over bijvoorbeeld passend onderwijs.

Ben je ouder dan 18 jaar?

Dan informeren we je ouders/verzorgers niet. Behalve als je hiervoor zelf schriftelijk toestemming geeft.