Ouderbetrokkenheid

MBO Utrecht vindt het heel belangrijk jouw ouders/verzorgers regelmatig te betrekken bij jouw opleiding en is verplicht om ouders in sommige gevallen te informeren. MBO Utrecht volgt de regels van de wet rechtsbescherming rechtspersonen:

Ben je tussen de 16 en 18 jaar?

Dan informeren we je ouders over jouw studievoortgang. Dit omvat jouw beoordelingen, verslagen van studievoortgangsgesprekken, eventuele schriftelijke waarschuwingen over jouw studievoortgang, verbeterplannen en het (voorlopige) bindend studieadvies. Jouw ouders zijn verantwoordelijk voor jouw aanwezigheid op school, het ziekmelden en het aanvragen van verlof. We informeren jouw ouders over jouw aanwezigheid en verzuim, eventuele incidenten en schorsing of verwijdering.

Ben je jonger dan 16?

Dan informeren we je ouders/verzorgers, naast bovenstaande, ook over begeleiding. Je ouders moeten dan instemmen met de gemaakte ondersteuningsafspraken i.r.t. passend onderwijs.

Ben je ouder dan 18 jaar?

Dan informeren we je ouders/verzorgers niet, tenzij je hiervoor zelf schriftelijk toestemming geeft. Voor het informeren van jouw ouders gebruiken we verschillende systemen waaronder ons studenteninformatiesysteem Osiris.