Passend onderwijs

Zijn er problemen of loop je ergens tegenaan? Dan is er voor jou extra begeleiding en ondersteuning. Wij doen ons best om je onderwijs te bieden dat het beste bij jou past.

Al bij je aanmelding voor de opleiding kijken we of je extra ondersteuning nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld al tijdens het kennismakingsgesprek. Het is belangrijk dat jij zelf vertelt, of dat je ouders/verzorgers vertellen dat je extra ondersteuning nodig hebt. Wij vragen ook welke ondersteuning je op je vorige school hebt gehad. Samen met jou, je ouders/verzorgers (alleen als je jonger bent dan 16 jaar), de Slb’er, de taakdocent zorg en mogelijk een expert van het Team Studentenwelzijn stellen we daarna een individueel begeleidingsplan (IBP) op.

Individueel begeleidingsplan (IBP)

Het IBP is een persoonlijk plan waarin staat welke extra begeleiding en ondersteuning jij krijgt. In het onderwijs en bij het afleggen van examens. In het IBP schrijven we ook, per onderdeel, wanneer en hoe jij examens krijgt.

Basisondersteuningsprofiel

MBO Utrecht heeft een ‘basisondersteuningsprofiel passend onderwijs’. Hierin staat beschreven wat je als student kunt verwachten aan extra ondersteuning en begeleiding. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit drie categorieën:

  1. Basisondersteuning/Basis+ (incl. dyslexie, dyscalculie, taal- en rekenproblemen);
  2. Leer- en loopbaanvragen (leerproblemen en studiekeuze);
  3. Persoonlijke factoren die van invloed zijn op je studie (incl. fysieke beperkingen of chronische ziekte).

Samen kijken we naar welke ondersteuning er het beste bij jou past.

Brede ondersteuning

Ondersteuning is er voor alle studenten van MBO Utrecht. Ook als je geen IBP hebt, kun je vragen om extra ondersteuning. Elke opleiding heeft eigen informatie over de ondersteuning die je kunt krijgen.

Wil je meer weten over de extra ondersteuning op school? Heb je het idee dat je meer ondersteuning nodig hebt dan dat je nu krijgt? Maak een afspraak met je Slb’er, kijk op https://www.checkitmbou.nl/ of mail naar passendonderwijs@mboutrecht.nl.

Team Studentenwelzijn (TSW)

Ons Team Studentenwelzijn (TSW) helpt studenten met de dingen die docenten niet kunnen. Bij TSW werken mensen met kennis en ervaring in het begeleiden van studenten. Samen kijken ze hoe jij het beste geholpen bent, zodat je zonder problemen kunt studeren. Heb jij extra ondersteuning nodig? Maak dan een afspraak met een van de adviseurs van TSW.

Bijvoorbeeld voor:

  • Wanneer de gekozen opleiding toch niet bij jou past door het niveau of jouw motivatie, kun je een adviseur Studentenwelzijn vragen je verder te helpen. Samen kijken jullie dan naar een andere, beter passende opleiding of een ander traject.
  • Individuele coaching, of groepscoaching. Bijvoorbeeld wanneer je moeite hebt met je gedrag of concentratie. Je kunt bij TSW ook terecht voor trainingen als je bijvoorbeeld moeite hebt met leren, of het leren omgaan met faalangst.
  • Intensieve coaching. Heb je problemen op school, maar ook thuis of op je werk? Daarvoor is er intensieve begeleiding. Samen met jou kijken we naar wat jij nodig hebt om wel naar school te kunnen blijven komen.
  • Als je advies of begeleiding nodig hebt door leerproblemen, bijvoorbeeld vanwege dyslexie, dyscalculie, concentratie, werkhouding, motivatie, of je sociaal-emotionele ontwikkeling. De orthopedagoog kan ook, door met jou testen te doen, advies geven over hoe we je begeleiding verder kunnen aanpakken.
  • Advies bij passend onderwijs/passende ondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat al onze studenten goed begeleid worden. Als er problemen zijn, dan kijken we samen welke extra begeleiding of ondersteuning je nodig hebt. Voor een goede start is het belangrijk dat je in jouw individuele begeleidingsplan (IBP) zet welke ondersteuning jij nodig hebt. Je kunt dan advies krijgen over de onderwijsaanpassingen voor jou.

Buurtteam MBO

TSW werkt samen met het Buurtteam MBO. Het Buurtteam MBO is een hulpverleningsteam op MBO Utrecht. Zij helpen je als je (psychische) problemen hebt, thuis of op school, en je hulp wilt. Zij werken samen met jou aan je doelen. Het maakt niet uit waar je woont: ze denken altijd met je mee als je een vraag hebt.

Als je hulp wilt van het Buurtteam MBO (en dit nog niet krijgt van het wijkteam in je eigen wijk/woonplaats) dan kan je Slb’er je helpen. Je Slb’er maakt een afspraak met iemand van het Buurtteam MBO. Zelf aanmelden kan ook: mbo@buurtteamsutrecht.nl of bel naar 06-20980706.

Check it

Check it is een online platform voor studenten over allerlei zaken waardoor je niet goed kunt studeren. Je kunt er vragen stellen of informatie vinden over bijvoorbeeld dyslexie, piekeren en huiselijk geweld. Je kunt er ook terecht voor extra begeleiding binnen MBO Utrecht.

Combineer Studie en Ouderschap

Ben jij een student op MBO Utrecht en heb je al op jonge leeftijd een kind gekregen of word je binnenkort ouder? Een opleiding volgen en tegelijkertijd zwanger zijn en/of een kind opvoeden is een uitdaging. Daarbij kun je wel wat ondersteuning gebruiken. Wij willen je graag helpen zodat jij genoeg tijd hebt om te studeren en voor je kind(eren) te zorgen.

Ben je zwanger? Dan begeleiden we je zo goed mogelijk in het afronden van je opleiding. Dit geldt ook voor studerende toekomstige ouders die niet zwanger zijn. Voor jullie allebei hebben wij een wettelijke zorg- en kwalificatieplicht.

Meer informatie hierover kun je vinden bij Afspraken en Regels en op Check it.