Schoolkosten en DUO

Op deze pagina alles over schoolkosten, studiefinanciering en financiële ondersteuning. Kun je het antwoord op jouw vraag niet op deze pagina vinden? Stuur dan een e-mail naar schoolkosten@mboutrecht.nl. We helpen je graag.

Schoolkosten

Het volgen van een opleiding kost geld. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heb je de volgende schoolkosten.

Zie ook de brochure van JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) over schoolkosten.

 • Les- en cursusgeld

  De hoogte van het wettelijke les- en cursusgeld wordt bepaald door het ministerie van OCW. Je betaalt alleen les- of cursusgeld wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent. Het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 is dit jaar anders dan voorgaande jaren en kan je vinden op de website van DUO. 

  BOL

  Lesgeld betaal je via DUO wanneer je een BOL-opleiding volgt. Het bedrag voor schooljaar 2021-2022 bedraagt € 608,-

  BBL
  De hoogte van het cursusgeld wordt vastgesteld door DUO en wordt gefactureerd door MBO Utrecht. Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt het cursusgeld voor een BBL-opleiding op niveau 1 en 2: € 126.50,- en voor een BBL-opleiding op niveau 3 en 4 € 306,-.

 • Benodigde leermiddelen

  Voor het volgen van je studie heb je leermiddelen nodig, die je zelf moet aanschaffen (boeken, licenties, laptop en overige leermiddelen). Je vindt je leermiddelenlijst vanaf juni via www.mboutrecht.nl/startschooljaar. MBO Utrecht werkt samen met Studers. Je kan via Studers in een oogopslag zien wat je moet bestellen voor het succesvol afronden van je opleiding. Iedere student bij MBO Utrecht werkt met een laptop, meer informatie en eisen waar deze laptop aan moet voldoen vind je op www.mboutrecht.nl/laptop.

 • Vrijwillige kosten

  Je opleiding kan extra activiteiten aanbieden, die we je van harte aanbevelen, maar die niet strikt noodzakelijk zijn voor het volgen van je opleiding en het behalen van een diploma. Denk bijvoorbeeld aan extra excursies en cursussen. Op je leermiddelenlijst vind je een overzicht, je opleiding kan je hierover meer informatie verschaffen.

Studiefinanciering

Afhankelijk van de soort opleiding die je volgt (BOL of BBL) en je leeftijd, heb je recht op studiefinanciering. Check hieronder wanneer je studiefinanciering kunt aanvragen.

 • Studiefinanciering

  Ben je op 1 augustus 18 jaar, dan heb je wanneer je een BOL-opleiding volgt recht op studiefinanciering. Volg je een BBL-opleiding dan kun je geen studiefinanciering aanvragen.

  Studiefinanciering voor het mbo bestaat uit vier onderdelen:

  • Een basisbeurs;
  • Een aanvullende beurs;
  • Een lening;
  • Een studentenreisproduct.

  De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen, maar moet je wel zelf aanvragen. Een aanvullende beurs en lening moet je extra aanvragen. Hoeveel studiefinanciering je krijgt, is afhankelijk van verschillende zaken zoals het inkomen van je ouders, je woonsituatie en je eigen kosten en inkomsten. Zie voor de meest actuele bedragen de regeling leermiddelen schoolkosten en financiën.

  In deze video legt DUO je in vijf stappen uit hoe je studiefinanciering aanvraagt:

 • Studentenreisproduct

  Als je mbo-student bent heb je recht op een studentenreisproduct. Hiermee reis je gratis of met korting in het openbaar vervoer. Je krijgt automatisch een weekabonnement. Als je liever een weekendabonnement hebt, kun je gratis wisselen.

  Let op: je hoeft voor het aanvragen van een studentenreisproduct geen 18 te zijn op 1 augustus. Iedere mbo-student heeft hier recht op. Voor meer informatie kun je terecht op de website over het studentenreisproduct.

Financiële ondersteuning

MBO Utrecht heeft een studentenfonds voor studenten die hun leermiddelen niet zelf kunnen betalen.

Ben je jonger dan 18 op 1 augustus en volg je een BOL-opleiding? Financiële ondersteuning vraag je aan door een e-mail te sturen naar schoolkosten@mboutrecht.nl. Je vermeldt in de e-mail je naam, studentnummer en de opleiding die je volgt.

Studenten die minderjarig zijn en in het bezit van een U-pas of andere stadspas komen automatisch in aanmerking voor financiële ondersteuning. Voor minderjarige studenten die niet in het bezit zijn van een U-pas toetsen we het inkomen van de ouder(s) en/of verzorger(s).

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding? Dan kun je studiefinanciering aanvragen. Voor extra ondersteuning kun je een aanvraag indienen bij jouw studentendienstverlener (SDV’er). Je SLB’er (studieloopbaanbegeleider) kan je aanmelden. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek om te kijken of je in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.

  Uitgangspunten MBO Utrecht

  Het schoolkostenbeleid geeft binnen MBO Utrecht richting aan keuzes met betrekking tot leermiddelen en schoolkosten. De regeling leermiddelen, schoolkosten en financiën wordt ieder jaar geactualiseerd waarna deze na instemming van de Studentenraad wordt vastgesteld door het CvB. De regeling bevat de uitgangspunten van MBO Utrecht over schoolkosten en bevat veel praktische informatie over financiën en studiefinanciering.