Schoolkosten en DUO

De kosten voor je opleiding hangen af van je leeftijd (jonger of ouder dan 18) en de leerweg (BOL/BBL).

Op de website van DUO vind je alles wat je moet weten en als je gaat studeren of na de zomervakantie verder studeert. Check hier de website van DUO. 

Heb je financiële ondersteuning nodig en ben je minderjarig (18-)? Dan kun je contact opnemen met het leermiddelenondersteuningspunt: lmlondersteuning@mboutrecht.nl.

Ben je meerderjarig (18+) en heb je financiële ondersteuning nodig? Neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider (slb’er). Als je voldoet aan de voorwaarden dan betaalt MBO Utrecht voor jou de verplichte leermiddelen.

Kosten BOL

 • Wat zijn de kosten voor een BOL-opleiding?

  Als je een BOL-opleiding volgt bij MBO Utrecht krijg je te maken met wettelijke kosten (lesgeld) en kosten voor boeken en spullen die je nodig hebt voor je opleiding. De hoogte van de kosten hangt af van je leeftijd.

 • Ben je jonger dan 18 op 1 augustus?

  Dan hoef je geen lesgeld te betalen. Je ouders ontvangen kinderbijslag en kindgebonden budget.

  Je kunt wel een studentenreisproduct (OV-kaart) aanvragen bij DUO waarmee je gratis gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Voor studenten op niveau 1 en 2 is de OV-kaart een gift. Voor niveau 3 en 4 is het een lening die wordt omgezet in een gift wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt.

 • Ben je ouder dan 18 op 1 augustus?

  Je betaalt jaarlijks lesgeld aan de overheid via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De hoogte ervan wordt door de overheid bepaald. In 2020/2021 bedraagt het lesgeld € 1202,-.

  Als je ouder bent dan 18 kun je studiefinanciering aanvragen en een studentenreisproduct (OV-kaart). Dit is een gift voor studenten op niveau 1 en 2 en een prestatiebeurs voor studenten op niveau 3 en 4: als je je opleiding niet afrondt binnen 10 jaar moet je de studiefinanciering terugbetalen. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van je thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte vast.

  Studiefinanciering aanvragen doe je heel gemakkelijk in vijf stappen. In deze video legt DUO het uit.

 • Laptop en overige schoolkosten

  Naast het lesgeld zijn er ook andere schoolkosten. Voor elke opleiding stelt MBO Utrecht per leerjaar een leermiddelenlijst vast. Op deze lijst staan de spullen (boeken, licenties en overige leermiddelen), die je nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen. De leermiddelenlijsten zijn vanaf mei te vinden via Start Schooljaar en Studers.

  In het mbo heb je verplichte en vrijwillige leermiddelen. De verplichte spullen die je nodig hebt voor je opleiding moet je aanschaffen.

  De vrijwillige leermiddelen zijn extra faciliteiten. We bevelen deze van harte aan, maar het is niet strikt noodzakelijk om ze aan te schaffen voor het volgen van je opleiding of het behalen van je diploma. We geven heel goed aan wat verplicht is en wat vrijwillig is. Als je twijfelt kun je altijd in overleg gaan met docenten van je opleiding.

  We werken bij MBO Utrecht veel digitaal, dus vragen we elke student om een laptop aan te schaffen. Afhankelijk van je opleiding zal je laptop aan verschillende eisen moeten voldoen. Bekijk de eisen die er gesteld worden aan de laptop.

  Kunnen jij of je ouders de verplichte leermiddelen niet betalen? Hieronder vind je de mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Kosten BBL

 • Wat zijn de kosten voor een BBL-opleiding?

  Als je een BBL-opleiding (deeltijd) volgt bij MBO Utrecht krijg je te maken met wettelijke kosten (cursusgeld) en kosten voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige leermiddelen. De hoogte van de kosten hangen af van je leeftijd en het niveau van je opleiding

 • Ben je jonger dan 18 jaar op 1 augustus?

  Dan hoef je geen cursusgeld te betalen. Je ouders ontvangen kinderbijslag en kindgebonden budget.

 • Ben je ouder dan 18 jaar op 1 augustus

  Dan betaal je cursusgeld. De hoogte ervan wordt vastgesteld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en is afhankelijk van het niveau van je opleiding. Dit cursusgeld betaal je aan MBO Utrecht en wordt door MBO Utrecht gefactureerd en geïnd.

  Bij het volgen van een deeltijdopleiding heb je geen recht op studiefinanciering. Je kunt echter wel onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen via DUO.

 • Overige schoolkosten

  Naast het lesgeld zijn er ook andere schoolkosten. Voor elke opleiding stelt MBO Utrecht per leerjaar een leermiddelenlijst vast. Op deze lijst staan de onderwijsbenodigdheden (boeken, licenties en overige leermiddelen), die je nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen. De leermiddelenlijsten zijn te vinden via Start Schooljaar of de website van Studers. Verplichte leermiddelen (onderwijsbenodigdheden) dienen door de student aangeschaft te worden. De student heeft keuzevrijheid ten aanzien van de aanschaf van de leermiddelen. Vrijwillige leermiddelen zijn extra faciliteiten die wij van harte aanbevelen, maar die niet strikt noodzakelijk zijn voor het volgen van je opleiding en het behalen van een diploma.

  We werken bij MBO Utrecht veel digitaal dus vragen we elke student om een laptop aan te schaffen. Afhankelijk van je opleiding zal je laptop aan verschillende eisen moeten voldoen. Klik hier voor de eisen die er gesteld worden aan de laptop.

  Uitgebreide informatie over schoolkosten, financiën en leermiddelen is te vinden in onze regeling.

Financiële ondersteuning

 • Heb je financiële ondersteuning nodig?

  Het is mogelijk om extra financiële ondersteuning aan te vragen wanneer je jonger bent dan 18 jaar en start met een BOL-opleiding.

  Mogelijk komen je ouders in aanmerking voor de voorziening leermiddelenondersteuning van MBO Utrecht (zie regeling) als ze binnen een bepaalde inkomenscategorie vallen. Als je hiervoor in aanmerking komt dan betaalt MBO Utrecht je verplichte leermiddelen. Je ouders vragen deze ondersteuning aan door een mail te sturen naar lmlondersteuning@mboutrecht.nl.

  Vermeld in de mail:

  • Naam en studentnummer
  • Opleiding
  • Kopie van de voor- en achterkant van de U-pas (gemeente Utrecht) of stadspas (buiten gemeente Utrecht)

  Het is voor je ouders wellicht ook mogelijk om extra kindgebonden budget te krijgen.

  Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je studiefinanciering aanvragen.  Meerderjarige studenten kunnen ook in aanmerking komen voor leermiddelen support van MBO Utrecht. Dit kun je aanvragen bij de studentendienstverlener (SDV’er) op de locatie waar je zit. Heb je dat gedaan? Dan word je uitgenodigd voor een gesprek om te kijken of je voor de vergoeding van verplichte leermiddelen in aanmerking komt.