Schoolkosten

Op deze pagina alles over verplichte en vrijwillige schoolkosten en financiële ondersteuning. Kun je het antwoord op jouw vraag niet op deze pagina vinden? Stuur dan een e-mail naar schoolkosten@mboutrecht.nl. We helpen je graag.

De schoolkosten bestaan uit:

  • Les- of cursusgeld.
  • Kosten voor verplichte leermiddelen (boeken, readers, digitale licenties, laptop en vakspecifieke gereedschappen zoals werkkleding, schoenen, sportkleding etc.).
  • Eventuele vrijwillige leermiddelen (extra faciliteiten of activiteiten).

Een overzicht van deze schoolkosten, vind je op jouw leermiddelenlijst.

Onderwijsbenodigdheden (verplichte leermiddelen)

Voor elke opleiding stelt MBO Utrecht per leerjaar een leermiddelenlijst vast. Op deze lijst staat wat je nodig hebt om je opleiding te kunnen volgen.

Via deze links vind je alle informatie bij elkaar:

Vrijwillige leermiddelen

Je opleiding kan extra dingen aanbieden, die leuk maar niet echt noodzakelijk zijn voor je opleiding en voor het behalen van een diploma. Bijvoorbeeld extra excursies en cursussen die niet vallen onder het verplichte onderwijsprogramma. Die extra activiteiten kunnen ook geld kosten.

Je kiest zelf of je gebruik wilt maken van deze extra’s. Betaal je niet, dan mag MBO Utrecht je het gebruik ervan of de deelname eraan weigeren. Op je leermiddelenlijst vind je een overzicht van de vrijwillige leermiddelen. Deze kun je hier ook betalen.

Studentenfonds

MBO Utrecht heeft een studentenfonds. Vier doelgroepen hebben recht op het studentenfonds:

  1. Studenten die lid zijn van een studentenraad, medezeggenschap, of bestuur van een studentenorganisatie.
  2. Studenten die zich bestuurlijk of maatschappelijk inzetten, dat naar oordeel van het bevoegd gezag in het belang van de school of het onderwijs is.
  3. Studenten die aantoonbaar onvoldoende middelen voor onderwijsbenodigdheden hebben.
  4. Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen.

Studenten uit de doelgroepen 1, 2 en 4 kunnen daarvoor een verzoek indienen via schoolkosten@mboutrecht.nl.

Procedure voor doelgroep 3

Ben je op 1 augustus jonger dan 18 jaar en volg je een BOL-opleiding? Financiële ondersteuning vraag je aan door een mail te sturen naar schoolkosten@mboutrecht.nl. Je vermeldt in de mail je naam, studentnummer en de opleiding die je volgt.

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je een U-pas of andere stadspas, dan kom je automatisch in aanmerking voor financiële ondersteuning. Voor minderjarige studenten zonder een U-pas toetsen we het inkomen van de ouder(s) en/of verzorger(s).

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding? Dan kun je studiefinanciering aanvragen. Voor extra ondersteuning kun je een aanvraag indienen via schoolkosten@mboutrecht.nl Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing voor studenten die 18 jaar of ouder zijn en extra ondersteuning nodig hebben. Aanvraag gedaan? De toetsingscommissie kijkt of je in aanmerking komt voor leermiddelenondersteuning.