Visie op onderwijs

We stimuleren jou in jouw groei als mens én als zelfbewuste, flexibele professional. Zodat jij blijvend en waardevol bij kan dragen aan de arbeidsmarkt en samenleving van nu en morgen.

Wij geloven in jou. Bij ons mag je ontdekken en zijn wie je bent. Met goed onderwijs geven we richting en ruimte aan het ontplooien van talenten. We stimuleren een op ontwikkeling gerichte mindset. Zo ontwikkel jij het zelfvertrouwen en een stevige basis om een goed bestaan op te bouwen. En mee te bewegen met voortdurende veranderingen in de samenleving en werk.

We zien om naar elkaar en onze omgeving. We laten je zien dat je onderdeel bent van een veel groter geheel. We stimuleren je om bij te dragen aan een meer verdraagzame en duurzame samenleving. Een samenleving die gebaseerd is op waarden als gelijkwaardigheid, naastenliefde, rechtvaardigheid én waarin we evenwichtig omgaan met de aarde. We willen jou bewustmaken dat jij het verschil kan maken.

Ondertekenen practoraat sociale veiligheid sport van Graafschap College bij Hotel Papendal in Arnhem
(Photo by Marcel de Bont)